משפחת מיוחס

מסננים

אברהם מיוחס

By |2018-02-04T22:41:13+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

קברת ארץ אחד המיוחד פרוש מאהבה בעל שדה הארץ ציון מאור עינים המדוכה ביסורים בעל רגלי אהבה אחד בארץ מצבת המאור הגדול שקדן בתורה בעל מאור הקטן להאיר על הארץ גני זתקדש הוא הקדוש המקובל האלקי בעל זרע הארץ ה'ה' הרב הכולל כ'מ'ה'ר' אברהם בכר שמואל מיוחס נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ והיתה מנוחתו יום כ'ט' לחדש כסליו ש' ה'ת'ק'כ'ח'

שמואל מיוחס

By |2018-02-04T22:38:15+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

צינן הדל מעפר דל עפר מן האדמה צעקת דל יחוס על דל ויהיה לימזבח אדמ' מעוז לדל יחונן דל ולא ישחית את פרי האדמה והשביע בצחצחות נפש דל באורות טל והשקה את כל פני האדמה ישכיל אל דל יחיה מבל יעמוד לקץ הימין חי על האדמה ועל כל הארץ יהיה טל משחקים יערפו טל ונברכו כל משפחות האדמה נהרברי שפתי דל עניו דל כדל שואל מיוחס בכר שמואל נח נפשיה דמורינו ורבינו ביום כ'ב' מנחם מש' ה'ת'ק'ל'א' ת'נ'צ'ב'ה'

משה יוסף מרדכי מיוחס

By |2018-02-04T18:46:22+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

ציון המנוח איש צעיר מתושבי עהק ירושלם ת'ו משה יוסף מרדכי בן מורינו הרב רפאל מיוחס תנצב"ה נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ מחיה מתים יחייהו נטל ... נח נפשיה דמורינו הב בעל ס' שער המים וברכות מים ומים שאל ופני המים בי"ג תשרי משנת וישרים יעלוזו לפ"ק