משפחת ליפשיץ

מסננים

חיה שרה ליפשיץ

By |2018-03-14T13:52:18+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ סבתנו היקרה חיה-שרה ליפשיץ ע"ה בת ר' יעקב-חיים ורחל גרינברג ז"ל אשת ר' יצחק-דוד ז"ל מאנטופול עלתה לא"י עם בעלה בשנת ה'תרצ"ה נלב"ע ה' בכסלו ה'תרצ"ט תנצב"ה

אלישבע ליפשיץ ליפשיץ

By |2018-02-05T14:59:45+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשה יראת ד' אלישבע ליפשיץ ע"ה בת האדמו"ר הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בידרמאן זצוקללה"ה מלעלוב ירושלים אלמנת הרב החסיד בנש"ק ר' מנשה ליפשיץ זצ"ל מקרקא נלב"ע ביום שב"ק ר"ח שבט תשמ"ט תנצבה

נפתלי לייב ליפשיץ

By |2018-02-05T13:58:11+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ מזקני ירושלם שחנן את עיר הקודש למעלה משבעים שנה חכם וישר רבי נפתלי לייב ז"ל בן רבי אברהם עזריאל ז"ל ליפשיץ נולד בפינסק ט' אדר תרכ"ג נפטר בירושלם ח' שבט תש"ז ת'נ'צ'ב'ה

נחום ליפשיץ

By |2018-02-05T12:07:12+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

יקיר ירושלים ר' נחום ליפשיץ ב"ר אברהם צבי ז"ל מראשי הציונות הרוסית מדפיס התנ"ך חלוץ התעשיה באמונתו חי נולד י"ב סיון תרנ"ה נפטר כ"ח סיון תשל"ד תנצב"ה

רשי ליפשיץ

By |2018-02-05T12:06:25+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ רשי ליפשיץ בת ר' דב ופרלה קפלון ז"ל אהובה על הכל נשיאת חברת "העזרה" וממנהיגות ויצ"ו ירושלים נולדה י"א סיון תרנ"ה נפטרה א' תשרי תשמ"ה תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט