משפחת יפה

מסננים

אסתר יפה

By |2018-02-09T04:34:05+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

מ'ק האשה הצדקניות מ' אסתר בת ה'ר יקותואל אה'ר ה'ג מו'הר' שבתי יפה זצ'ל אב'ד ד'קק וועקסנע נלב'ע י'ג לח'ו אדר ש' שנת ת'ר'יגג לפק תנצבה

אליהו יפה

By |2018-02-08T09:48:47+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה פ"נ חכם אליהו יפה ז"ל בן בוליסה ורפאל ז"ל אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו נולד א אלול התרעד נלב"ע כד טבת התשעא תנצב"ה

יעקב יוסף יפה

By |2018-02-05T20:16:54+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ'נ אבר מצעירי בני ציון מצוינים בתורה מוסר ודר'א אהובי מקום ולבריות עמוס בתורה ויראה ר' יעקב יוסף ב'ר אלי' יפה נקטף בדמי ימיו בחורבן כ'ה שנה ביום י'ב טבת תרעח תנצבה

מרדכי יפה

By |2020-08-27T13:26:58+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

ישמע קול ברמה לעובריבין קברים ... גביר לאחיו נדיב ושי'ע מוהרר מרדכי יפה בהר ישראל זצ'ל מקקראד.. נלבע ביום ששה לחודש כסליו בשנת תרמא לפק תנצבה

חנה עכסה יפה

By |2017-01-04T13:55:29+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

כפה פרשה לעני וידי שלחה לאביון פ'נ האשה היקרה צעירה לימים וסבלה יסורים הצנועה יראת ד' בת קדושים מצוינה במדות ומעשים טובים מרת חנה עכסה יפה בת הגהר יהושע אהרן זצ'ל אשר במבחר שנותי' לשמים נלקחה ביום דק לחודש אלול שנת תרעד לפק תנצבה

נחום צבי יפה

By |2017-01-04T13:39:24+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב ר' נחום צבי יפה ב"ר נתן זצ"ל נכד ודור ששי לבעש"ט זצ"ל נכד הרבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל נכד הרבי מרדכי יפה בעל הלבושים זצ"ל נכד הרבי יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין זצ"לד נכד רבי יצחק מפשיסחה היהודי הקדוש זצ"ל נכד רבי אהרן בן יעקב הגדול מקארלין זצ"ל ונכד רבי אברהם המלאך זצ"ל נלב"ע י"ט אדר שני תרצ"ח תנצב"ה

אברהם יוסף יפה

By |2017-01-04T13:39:11+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

קניתי בחיים ר' אברהם יוסף בן הרה"צ ר' נחום צבי יפה זצ"ל נין ונכד דור שביעי לבעש"ט נין ונכד לרבי ר' לוי יצחק מברדיטשוב לרבי ר' אברהם המלאך ורבי ר' אהרן הגדול מקרלין לרבי ר' מרדכי יפה בעל הלבושים החוזה מלובלין ורבי יעקב יצחק היהודי הקדוש זצ"ל נ' יום כפור תשל"ז תנצב"ה

צלה יפה

By |2017-01-04T13:38:55+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ קניתי בחיים האשה צלה יפה בת הרב ר' בנימין מוהרר הכהן זצ"ל ממושציסקה נינה ונכדה להרב ר' משה דוד המגיד זצ"ל נולדה ז' אלול תרע"ו נפטרה י"ט שבט תשמ"ו לזכר בני המשפחה שנספו בשואה האח אברהם מורר האחיות ביילה ולאה מוהרר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט