משפחת חכם

מסננים

אסתר חכם

By |2018-02-04T15:46:20+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה אשה יראה ה' היא תתהלל מ"ק בת נדיבים משפחת רם ארץ בוכארא הרה וילדה ארץ צבי גדלה שעשועיה היא אסתר צדקת בת מו' משה פנחס קטן תנצב"ה אשת מו' שמעון חכם הי"ו ותלקח אסתר אל המלך ו"י לח' אב התרנ"א

שמעון חכם

By |2018-02-04T15:36:44+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

עדה המצבה הזאת ועד הגל הזה להרב הגדול מעוז ומגדול נודע בשערים לו שם בגבורים הרה"ג שמעון חכם זצוק"ל בן חכם אליהו בבלי וצפורה ע"ה סופר משורר מתרגם מזכה הרבים שאלמלא הוא נשתכחה תורה מעדת הבוכארים בכל גלילותיה מתרגם ללשון פרסי ספרי ליקוטי דינים להרה"ג הרב הראשי אברהם אמינוב זצ"ל ממייסדי שכונת רחובות הבוכארים הנודעת נלב"ע בירושלים י' שבט התר"ע והוא בן ששים ושבע שנים לחייו ת.נ.צ.ב.ה.

פנחס חכם

By |2018-02-05T05:26:14+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

בכו בכו להולך בלא בנים ובלא עתו חתן תוך שנתו יחיד לאמו ואביו אהב אתו דעת קדושים למד אתו תלמיד ותיק בתורתו ארץ בוכארא מולדתו נקטף בן ח"י שנה במותו פה נטמן גויתו ח' כסלו התרנ"ד פטירתו פנחס בן מו' שמעון חכם הי"ו יה"ר תנצב"ה תהיה כבוד מנוחתו

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט