משפחת חיים

מסננים

חנה חיים

By |2018-02-05T16:58:10+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ'ק חנה המכ'ו ביינוינידה אלמ המנו' אברהם המכ'ו בכור חיים נע שנפ בדבר ביום וי תמוז ביקוארינטינה מאיזמיר בבאו מירושלם לסאלאניק לפקח על פרנסתו בש' תרכו וביום ל' ניסן תרחם חנה יה'ר' שתנצבה

חנה חיים

By |2018-02-05T16:57:10+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ'ק חנה המכ'ו ביינוינידה אלמ המנו' אברהם המכ'ו בכור חיים נע שנפ בדבר ביום וי תמוז ביקוארינטינה מאיזמיר בבאו מירושלם לסאלאניק לפקח על פרנסתו בש' תרכו וביום ל' ניסן תרחם חנה יה'ר' שתנצבה

עבדאלא חיים

By |2018-02-05T08:56:22+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק וי להאי גברא רבא גדולים מעשה צדיקים זכה וזיכה את הרבים ויסד בית ועד לחכמי' קו' הלולים בנש"ק הרב המתחסד עם קונו הנדכה ביסורים כמ"ו עבדאלא ן' להרב הגדו' סבא דמשפטי' רב מבבל משה חיים זללה"ה מ"ך יום כ"ט לח' חשון ש' התרכ"ו תנצב"ה המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

עבדאלא חיים

By |2018-02-05T08:56:36+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק וי להאי גברא רבא גדולים מעשה צדיקים זכה וזיכה את הרבים ויסד בית ועד לחכמי' קו' הלולים בנש"ק הרב המתחסד עם קונו הנדכה ביסורים כמ"ו עבדאלא ן' להרב הגדו' סבא דמשפטי' רב מבבל משה חיים זללה"ה מ"ך יום כ"ט לח' חשון ש' התרכ"ו תנצב"ה המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

רחל חיים

By |2018-02-05T08:55:47+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק האשה יראת ה' היא תתהלל הצד' הכשרה פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כפה פרשה לעני היא הרבנית מרת רחל אשת הרב עבדאלה משה חיים זללה"ה והיתה מ"כ ליל ל"ג לעומר ש' התרכ"ג תנצב"ה המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

רחל חיים

By |2018-02-05T08:55:32+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק האשה יראת ה' היא תתהלל הצד' הכשרה פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה כפה פרשה לעני היא הרבנית מרת רחל אשת הרב עבדאלה משה חיים זללה"ה והיתה מ"כ ליל ל"ג לעומר ש' התרכ"ג תנצב"ה המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

הרב המקובל יוסף חיים – הבן איש חי

By |2019-10-02T12:44:06+03:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

בן איש חי רב פעלים רבן של כל בני הגולה גאון עוזנו מורנו ורבנו ועטרת ראשנו משיראם כנסת הגדולה הרה"ג ח"ר יוסף חיים זצ"ל נלב"ע י"ג אלול ש' התרס"ט לפי עדות המקובל הרה"ג אברהם עדס זצ"ל אשר חלם על העברת מטתו מבבל לירושלים (הר-הזתים) גם בהקיץ בא הקברן אצל ח"ר בן ציון חזן זצ"ל וביקש חצי לירה זהב תמורת חפירת הקבר וקבורה ליד דודו הרה"ג עבדאלא משה חיים זצ"ל אשר לטענת הקברן זה רצון המשפחה והאנשים שהיו בהלויה הרב בן ציון חזן זצ"ל עלה עם הקברן למקום וראה את זה ושלם במקום לקברן מדי שנה בשנה עלה הרב בן ציון זצ"ל למקום הזה וקרא קדיש המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט