משפחת וייס

מסננים

שלמה זלמן וייס

By |2018-02-08T18:59:58+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר ר' שלמה זלמן ב"ר יעקב וייס ז"ל ושם אמו מרת שיינדיל הי"ד מבוניהאד הונגריה אהב את הבריות ודאג במסירות למשפחתו נולד ז' אדר תרע"א נלב"ע ט"ו סיון תשנ"ח תנצב"ה

אשר אנטשיל וייס

By |2018-02-09T08:47:13+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ עטרת ראשנו אבינו האהוב והנכבד ר' אשר אנטשיל ב"ר צבי הערש ז"ל ווייס מחוסט איש תם וישר מופלג בחכמה וביראת שמים שהלך באמת בארץ החיים וקבל יסוריו באהבה רק צדק וחסד הי' פרי עמלו אהוב למעלה ונחמד למטה נשאר אוד מוצל מאש השואה טוב ומטיב לכל שהי' ראש וראשון לכל דבר טוב ידיד ה' וידיד אנשים נפש מלא ברכה לו נאה להודות להלל ולשב להשי"ת בתפילותיו המתוקות שבק חיים לכל חי ז' שבט תשנ"ה תנצב"ה

יורא פעריל וייס

By |2018-02-09T08:46:41+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה נצולת כבשן האש מרת יורא פעריל ווייס ע"ה בת ר' שבתי וברכה ברקוביץ הי"ד אשת ר' אשר אנטשיל ווייס נ"י מחוסט אם הילדים הרכים והיקרים פעסיל ומנחם מענדיל הי"ד שנהרגו על קידוש השם יעלת חן אילת אהבים ואשת חיל תפארת בניה רק טוב וחסד מגמתה אשר לא תיעף ולא תיגע להשיגם פרי מעשי לחנוך בניה עזר וסעד היתה למשפחתה רבים ידידיה ואוהביה ישאר לדוגמא דמותה לכל המתאבלים עליה נפטרה ג' טבת תשנ"ג תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט