משפחת ווייס

מסננים

לאה ווייס Leah Weiss

By |2017-02-02T17:07:09+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אשה יראת ה' היא תתהלל מ"ק שקניתי בחיים מרת לאה (סנדרס) בת הר' משה ז"ל פ"נ אשה חשובה וצנועה בעלת מעשים טובים רודפת צדקה וחסד מרת לאה ווייס ע"ה נלב"ע בארה"ב ביום כ' אדר ב' תשמ"ט והובאה לקבורה בארה"ק השאירה אחריה דורות ישרים יראי שמים לומדי תורה ההולכים בדרך ישראל סבא תנצב"ה

זאב יהודה ווייס

By |2018-02-09T01:06:51+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ זכר חסדו באהבה לתמוך לומדי תורה אשרי חלקו עשה פרקמטיא לעוסקי תורה ברח מכבוד ודבק ביראת ה' טהורה יום ליום התענג בחידושים ולמד שיעורים בחבורה הקים קהלת חרדים ועמד לימין רבם ולא יסור לנצח זכרונו הטוב מלבבם דרכי עדינת נפשט ישבחו אבות ובנים העמיד דור ישרים עוסקים בתורה ושונים אבד גברא יקירא איש שהכל בו ת"ח עסקן במצוות נכנע לצדיקי דורו תלמיד נאמן לרבותיו שהעידו בתעודתם על יראתו שקידתו ושננותו בתורה התורני מו"ה זאב יהודה בן הגדול בתורה מוה"ר יצחק הי"ד זצללה"ה ווייס מקה"י שאמלוי גרויסוורדיין פאריס יע"א נפטר ביום י"ז תמוז תשל"ט לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'

הרב יצחק יעקב ווייס

By |2020-07-03T11:28:39+03:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|תגיות: |

פה חלקת מחוקק ספון עטרת תפארת ישראל פאר הדור והדרו גאון ישראל וקדושו שר התורה והיראה מנורה הטהורה תל תלפיות האיר עיני ישראל באלפי תשובותיו אביר הרועים שהעמיד רבנים להוראה ולכסאות משפט. יסד מקוואות ושקד על טהרתן של ישראל ותקנת עגונות פטרונן של נצרכים עמוד צלותהון דישראל גדר גדר ועמד בפרץ על קדושת ירושלים וחינוך הטהור צדיק חסיד ועניו אבוהון ורבן של ישראל כקש"ת מרן רבינו יצחק יעקב ווייס זצוקללה"ה בן הגה"ח רבי יוסף יהודה זצ"ל בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק י' חלקים וספר מנחת יצחק עה"ת ועוד בכתובים מרא דארעא ישראל רב ואב"ד לכל מקהלות אשכנזים פעיה"ק ירושלם ת"ו שפט את ישראל בששים שנה בעיר גראסווארדיין ובעיר מאנטשעסטער יע"א ומשם ארי עלה לכהן פאר פה קרתא דשופרייא תורה תורה חגרי שק ואבל יחיד עשי לך ירושלם עיר הקודש על סילוקו של צדיק כשריפת בית אלקינו מי יפרק הויות ומי יגלה מסתורים מי יברר ספקות ויענה דבר ה' לשואלים מי יפענח צפוניך וירפא לבות שבורים מי יגדור גדר וילחום מלחמתך בשערים ומי יחמול עליך ירושלים לשאול לשלום לך וליישר הדורים כי אבד כלי מלחמה ונפלו גבורים יצאה נשמתו בקדושה וטהרה ד' לסדק ויהי בנסע הארון י"א סיון תשמ"ט לפ"ק תנצב"ה

מלכה ווייס

By |2016-12-19T13:48:40+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצדקנית המפורסמת אשת חיל מגזע קדושים מרת מלכה ע"ה בת הצה"ק כ"ק אדמו"ר מוה"ר חיים דוב זצ"ל מוואסלוי ולהבחלח"ט אשת רבינו הגאון מוה"ר יצחק יעקב שליט"א ווייס ראב"ד פעה"ק ת"ו עלתה נשמתה השמימה בשבעה עשר בתמוז תשל"ג תנצב"ה ותעמוד לגורלה לקץ הימין

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט