משפחת גרינפלד

מסננים

שרה גרינפלד Sara Greenfield

By |2017-02-02T16:23:19+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו הצדקת יראת ד' טהורה האשה החשובה מהוללה לשם ולתפארה בכל מידה טובה מעוטרה מרת שרה ע"ה בת הרה"ח מוהר"ר ר' ישראל ז"ל אשת א"א הרה"ח מוהר"ר יהושע העשיל גרינפלד ז"ל ותמת שרה ביום י"ב אלול תשמ"ג בקרית אתא ת"ו שלחה ידיה לאביון וכפה לעני פרשה רבות נפשות הצילה בימי מצוקה ומשיסה השיאה יתומים ויתומות וכאם עליה חסה תנצבה

יהושע העשיל גרינפלד

By |2018-02-04T23:45:40+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבני היקר הרה"ח ירא וחרד לדבר ה' ודבוק ברבותי הק' מוה"ר יהושע העשיל בן מוה"ר יקותיאל יודא גרינפעלד ז"ל מקרית אתא ת"ו ומיוצאי עיר מיהאלוויץ נלב"ע ח"י אלול תשל"ו לפ"ק ושם אמו מרת טובא בת הר"ר ישעי' אשר ע"ה הי"ד י"ג סיון תש"ד תנצב"ה

מירל אסתר גרינפלד

By |2018-02-09T08:06:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית מרת מירל אסתר גרינפלד ע"ה ב"ר חיים צבי ז"ל אלמנת הרה"ח ר' ישראל ז"ל ממרום נטלו נשמה טהורה דמע תדמע עינינו יצאה נשמתה באחד בסגל חבורה אחר שנזדככה בייסורים רבות בשנים מכאובים סבלה וקיבלתם באהבה לימין בעלה עמדה באמונה במעשי צדקה וחסד אחריה הניחה דור ישרים יראים ושלמים סעדה ותמכה בבעלה ז"ל בהתמסרות עצומה תמימה במעשיה מסורת אבותיה היה נר לרגליה רחמיך יתברך יגולו עת יקיצו וירננו שוכני עפר שחל"ח מוצש"ק חזון ז' מנחם אב ה"א תשס"ז תנצב"ה שם אמה נעכא מלכה

ישראל גרינפלד

By |2018-02-09T08:04:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר יתומים היינו ואין אב בנפול עטרת ראשנו שלח ידו להחזיק ת"ח ולומדי תורה באהבה רבות בשנים עברו עליו בייסורים ומכאובים את פני כל אדם קבל בסבר פנים יפות לן יאות למיבכי בהלקח ממנו אבינו מחמדנו ר' ישראל גרינפלד ז"ל ב"ר חיים יעקב ז"ל שבק לן חיים יום ב' י"ג סיון ה"א תשנ"ד למליץ יושר יהי' לכולנו עדי יעמוד לגורלו לקץ הימין תנצב"ה שם אמו הענא

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט