משפחת גרוס

מסננים

אברהם שלמה גרוס

By |2018-02-09T08:00:44+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש אשכולות בהן שדעתו יפה בצדקה וחסד שלום כזה היה רבים נהנו ממנו עצה ותושיה הצנע לכת בתורה לו בינה וגבורה ממחנה השואה שנשרפו לו בני המשפחה שרוי בצער ובמחלה שקבל באהבה לפי דרך אבותיו כך היה פעולותיו מחמדים בנפשו בנותיו חתניו ונכדיו הדריך בנותיו בדרך התורה והיראה הוא הגבר אשר מנע שיח בקריאת התורה כבודו ותפארתו כותרת בני המשפחה היה אהוב ונח לחבריו ולבריות נתברכו ממנו הקהל באהבה ופנים יפות ה"ה מו"ה ר' אברהם שלמה בן ר' מאיר הכהן גראס ע"ה נפטר ביום כ' כסלו תשד"מ לפ"ק תנצב"ה

צבי אריה גרוס

By |2018-02-09T07:58:33+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ח רב הפעלים איש החסד מוהר"ר צבי ארי' הכהן ע"ה בן הרב החסיד המופרסם מוהר"ר מאיר זצ"ל גרוס נפטר בעיר טורונטו כ' ניסן תשמ"ב הובא למנוחות עש"ק כ"ב ניסן תשמ"ב תנצבה ש"א פייגא בת ר' אברהם שלמה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט