משפחת גוטליב

מסננים

עקיבא משה גוטליב

By |2018-02-05T22:43:49+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הר"ר עקיבא משה ז"ל גוטליב נשיא ישיבת רבינו חיים יוסף ובית הוראה פעיה"ק ירושלים ת"ו בן הגה"צ ר' שלמה זיע"א חתן הגה"ק ר' חיים יעקב סאפרן זיע"א אדמו"ר מקאמארנא נצר להגה"ק מסטראפקוב זיע"א בעמח"ס "טיב גיטין וקידושין" והגה"ק בעל "לב העיברי" זיע"א ולמעלה בקודש נלב"ע כ"ד אייר תשס"ה תנצב"ה

פיגה רחל גוטליב

By |2018-02-05T22:40:32+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה פ"נ האשה הצנועה והחשובה יראת ד' אשת חיל מרת פיגה רחל ב'ר חיים הכהן רובינזון ז'ל אלמנת הר'ר ..ריאל פסח גוטליב ז'ל ששמש ברבנות במדינת אשכנז נולדה בירושלים בשנת תרי'ב נפטרה ט'ז טבת תרצ'ו ת'נ'צ'ב'ה'

גיטל גוטליב

By |2018-02-05T22:25:58+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשה יראת ה' הצוה"ח ילידת עיה"ק ירושלם ת"ו מנב"ת מרת גיטל ע"ה בת הרה"ח ר' פנחס צבי שנברגר ז"ל נכדת בעל לב העיברי זצ"ל ויבלח"ט אשת הר"ר שלמה שליט"א גוטליב נפטרה י"ב אדר תשל"ד ת'נ'צ'ב'ה'

ישראל מאיר גוטליב

By |2018-02-05T21:26:49+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הבחור המופלג ומוכתר המעלות ומדות טובות אשר מגזע הרהצ מסטרופקוב זצל הנקטף בדמי עלומיו בש השש עשרה יליד ירושלים הרב מר ישראל מאיר זל בהר שלמה גוטליב ני נלבע ביום יד מר חשון תרצב תנצבה

שלמה גוטליב

By |2018-02-05T21:06:00+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ גברא רבא איש חי רב פעלים בארץ ובחו"ל מיקירי ירושלם עיר מולדתו גאון וגדול בתורה וביראה בצדקה ובחסד אהוב לבריות ומוכחה בכל מדה טובה ה"ה רבי שלמה גוטליב זצ"ל נשיא ומיסד ישיבת בית הוראה גם פעיה"ק ת"ז בהרה"ח ר' חיים יוסף ז"ל נכד להגה"ק מסטראפקוב זיע"א בעמ"ס טיב גיטין וקידושין נבש"ט בן פ"ז שנה בעש"ק י' מנ"א תשמ"ב ונטמן במרומי הר הזיתים בקברו שקנה לו לפני ס"ה שנה תנצבה

חסיה רבקה לאה גוטליב

By |2016-12-26T12:51:58+02:00יום שני,26 דצמבר , 2016|

פ"נ האשה הדגולה והחשובה רבת המעשים מגזע אראלים ותרשישים כומלת חסד בגופה ובממונה בעזרה וסיוע לאלמנות ויתומים ונדכאי לב בעין טובה ורוח נדיבה מסרה נפשה למצוות כיבוד אב ואם מרת חסיה רבקה לאה ע"ה בת הגה"ח רבי יעקב חנניה ברנשטיין זצ"ל בנו"מ חנה ע"ה אשת חיל עטרת בעלה הגה"ח רבי ישראל מאיר שליט"א גוטליב נו"נ לרבותינו הקוה"ט מליז'ענסק, קארלין סטולין, לעלוב, זלאטשוב, פרמישלאן, והיהודי הק' מפשיסחא ולמעלה בקודש זי"א נלב"ע בשם טוב בעש"ק פר' ויחי י"ב טבת תשס"ח תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט