משפחת גאלדמן

מסננים

רפאל חיים גאלדמן

By |2018-02-09T03:03:24+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אדננו אבינו אורנו ורבנו הגאון הגדול הצדיק מגדולי ירושלם מרן רבי רפאל חיים גאלדמן זצללה"ה בן הרב הגאון רבי עזריא-ל אהרן ידלר זצ"ל וחתן הרה"צ רבי בן ציון ידלר זצ"ל מ"מ דירושת"ו תלמיד מובהק להגה"ח רבי זרח ברוורמן זצוק"ל למד ולימד שמר עשה וקיים תורה ומצוות צדקה וחסד ביגיעה עצומה בעמק תבונה ובהידור נפלא תוך יסורים רבים וגלות נלב"ע י"ב אלול תשכ"ח תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט