משפחת ברקוביץ

מסננים

אליעזר ברקוביץ Eliezer Berkowitz

By |2017-02-02T17:07:53+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ מו"ה ר' אליעזר ברקוביץ ז"ל בן מו"ה רבי איכל ז"למקאשוב א' אבי בעזרי ובו אני בוטח למדתי בישיבת גדולי הדור ימינו כצל עובר על חטאי אני מתחרט זכות אבותי הקדושים יעמדו לי ולזרעי רצוני שיוצאי חלצי ילכו בדרכי התורה והיראה נלב"ע כ"ג מנ"א שנת תשל"ח תנצב"ה אלו הדברים צוה המנוח לחרוט על המצבה

גולדה ברקוביץ Golda Berkowitz

By |2017-02-02T17:07:42+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה היקרה מרת גולדה ברקוביץ ע"ה בת ר' ברוך ורוזה הירש ז"ל אלמנת ר' אליעזר ברקוביץ ז"ל גמלה חסד וצדקה ושמחה תמיד בחלקה לכת בהצנע דרכה דורות ישרים חינכה השאירה אחריה ברכה ילידת ביליץ תושבת פראג, אוסטרליה, ישראל וארה"ב נפטרה בארה"ב ב' אלול תשנ"ב בשנה הפ"ב לחייה תנצב"ה

זיסל ברקוביץ

By |2018-02-09T08:54:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פה נטמנה אשה חשובה ונכבדה יראת ה' מרת זיסל ע"ה בת ר' אברהם הי"ד פריזנט אשת הרבני אברהם יהושע נ"י ברקוביטש זכר אשת חיל לברכה ידיה לצדקה וגמ"ח ערכה סלקה נשמתה לגבהי המערכה לא יסולא בפז ערכה נפ' ונק' ח' שבט תשד"ם תנצב"ה יוחקו פה לזכר עולם אביה אברהם בן אלימלך אמה שרה חנה בת גרשון חיים אחיותיה בתיה וחיה רייזל אחיה - גרשון חיים, יוסף, ויהודה הי"ד

אברהם יהושע ברקוביץ

By |2018-02-09T08:53:43+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פה נטמן ר' אברהם יהושע בן הרב יעקב ז"ל ברקוביטש אדם ישר הלך בתומו ביסורים רבים נשא לעולמו רק בן סו היה במותו היה אהוב בעמו מעשיו הטובים הולכים עמו ישב בארץ הנגב שנים הקדיש מזמנו לקרוב נערים והשמיע במתק שפתיים קולו הנעים שליח צבור בשבתות וחגים עד יבוא ינון ויקום לתחית המתים נפטר כה חשון תש"ן תנצב"ה יוחקו פה לזכר עולם אמו - יהודית בתר' דוב אחיו משה, ישעיה אחותו - גיטל הי"ד

יעקב ברקוביץ

By |2018-02-08T18:10:17+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר וירא אלוקים תלמיד חכם מובהק ומרביץ תורה ברבים אשר משאו ומתנו באמונה וביושר מהור"ר ר' יעקב ברקוביץ בן הר"ר מנחם זצ"ל ממיהאלאביץ יהללוהו בשערים בהלכה מצויינים עניו וחסיד כל דרכיו מתוקנים קול דברו בתורה ויראת שמים בניו ובנותיו להדריכם בדרך החיים נלב"ע ביום ה' ניסן תש"ה ועצמותיו הועלו ונטמנו פה עיה"ק ת"ו כ"ו אלול תשל"א תנצבה זכרון נצח לבניו ר' שמואל ואשת ומרת רבקה בת ר' אייזיק וילדיהם ר' ישעיהו משה ואשתו מ' טויבה לאה בת ר' אהרון וילדיהם הב' אברהם יוסף ובתו מרת חוה וילדיה הי"ד

חיה שפרה ברקוביץ

By |2018-02-09T08:50:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצדקנית אצילת הנפש מרת חיה שפרה ברקוביץ בת ר' אשר זלקא ז"ל חייה - צ"ו השנים - רדופי התלאה שוים כולם לטובה יראת שמים ומסירות נפש כנר התמיד היו לרגלה האהבה לתורה ועמליה יקוד אש, בנפשה האצילה שקדה בלא לאות בחינוך דורותישרים לשם ותהילה כפה פרשה לעני והרבות צדקה בלי הרף רוב שיח העתירה ליוצרה מצפר עד ערב הוד והדר פעלה וצדקתה לעד נפטרה כ"ח אב תשל"ט תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט