משפחת ברגר

מסננים

רבקה ברגר

By |2018-02-05T06:23:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית מנב"ת מרת רבקה ע"ה בת הרה"ח מוה"ר מרדכי גימפל זצ"ל מסאטמר אשת הרה"ח מוה"ר יהודה לייב ברגר זצ"ל ... *לא קריא*

משה ברגר

By |2018-02-09T08:25:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו וסבנו היקר באדם מחבב ומוקיר רבנן תומך במוסדות תורה בכל מאודו ובסבר פנים יפות גומל חסד עם כל אדם בגופו ובממונו אוהב את הבריות ואהוב על כל ידידיו ר' משה ב"ר שמואל ברגר ז"ל מישקוליץ-ת"א נלב"ע ליל ד' י' כסליו תשל"ד תנצב"ה

יולן יוטה ברגר

By |2018-02-09T08:23:33+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו וסבתנו היקרה והאהובה אשה רבת חסד נעימת הליכות וישרה אם סבתא ואחות מסורה ואוהבת עמוד התווך של המשפחה יולן יוטה ברגר בת ר' פנחס וינטנר ז"ל מסצ'ובצה נלב"ע י"ח טבת התשס"ה תנצב"ה

פנחס זעליג ברגר

By |2018-02-09T09:53:56+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבני הנכבד והמופלג בתוי"ט רודף צדקה וחסד מו"ה פנחס זעליג בן מו"ה שמואל ז"ל ברגר פזר נתן לאביונים נחומין יערפו עלי ליבותם כטללים חכם לב בחכמת התורה ישכיל סמך למוסדות תורה בשמחה וגיל זכר מעשיו מפואר מפי מכיריו עמוד ק"ק מישקולץ עיר מגוריו לכל אדם הסביר במאור פניו ירא שמים מעודו תמים ועניו גולה למקום תורה נערץ בפי מוריו בניו חנך לתורה ויראת שמים רבות יגע בדברי אלוקים חיים גומל חסד מהונו מפזר לרוב ראש וראשון לכל דבר טוב של"ח בש"ט ליל ה' כ"ד כסלו התש"ל תנצב"ה

צבי ברגר

By |2018-02-08T23:27:31+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ר' צבי ברגר ב"ר שמחה בונים הכהן ז"ל צדיק באמונתו יחיה בן שמחת חיים מאור פנים חן וחסד ורחמים היו תכונותיו בכל המצבים באהבה רבה ובנפש חפצה נתן צדקה לעניים ידע לרפאות לב נדכאים מסר נפשו עבור צרכי הרבים היה לאבן פה לבני משפחתו כבר במחנות השמד, בגיא ההריגה, בימי צעירותו היה מכלכל את אביו, ועוד רבים, בכל כוחו נשא בעול התורה תדיר, עד יום מותו נפטר ב' תשרי תשס"ז תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט