משפחת ברגלס

מסננים

בריינדל ברגלס

By |2019-01-24T10:45:06+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה העדינה והצנועה האהובה וטובת הלב מרת בריינדל ברגלס ז"ל בת ר' ישעיהו ואסתר ז"ל הי"ד קרויס נלב"ע בשיבה טובה בת פ"ו ביום כ"א שבט תשע"א תנצב"ה לזכרון עולם אביה ר' ישעיהו ב"ר חיים אליעזר אמה אסתר ב"ר משה אריה אחיה בנימין אלימלך, חיים אליעזר אחותה פריידא אם אביה מרים ב"ר יוסף אם אמה רבקה שנספו בשואה הי"ד

שמעון אריה ברגלס

By |2019-01-24T10:54:09+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר קבל כל אדם בסבר פנים יפות קבע עיתים לתורה השכים והעריב לתפילה ר' שמעון אריה בן ר' חיים ז"ל ברגלס ושם אמו בילא חנה ז"ל מבית ארנברג נלב"ע בשיבה טובה בן פ"ט ביום ל' מרחשון תש"ע תנצב"ה

בילא חנה ברגלס

By |2019-01-24T11:37:50+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצניעה בילא חנה ז"ל אלמנת ר' חיים ברגלס ז"ל מברדיוב ושם מנ"כ בת ר' חיים ברוך בענדט ארנברג והענא גולדא ז"ל מבית פירר נפטרה בגיל צ"ז ביום ה' אייר תשמ"ב תנצב"ה לזכרון עולם יהיו בתה חוה ובעלה יוסף פרנס ובניהם בנה אלימלך אלזר ובתה ריבא שנספו בשואה הי"ד

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט