משפחת בורלה

מסננים

קלארה בורלה

By |2018-02-05T06:30:41+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

אי לך ארץ התהלל ברעה לאכול לשבעה מחרוץ נבחר איזה אבל ותמת שרה יפה כלבנה .רה וכאן השחר אי לזאת העליות הנ... מנוחת ברה מאירת היא האשה מ' קלארה די בורלה נ'ע כי שחק לעפ.. בצאת נפשה כי מתה ...

קלארה בורלה

By |2018-02-05T06:31:09+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

אי לך ארץ התהלל ברעה לאכול לשבעה מחרוץ נבחר איזה אבל ותמת שרה יפה כלבנה .רה וכאן השחר אי לזאת העליות הנ... מנוחת ברה מאירת היא האשה מ' קלארה די בורלה נ'ע כי שחק לעפ.. בצאת נפשה כי מתה ...

ישראל יעקב בורלה

By |2017-01-29T17:07:23+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

מק' הוא דראש עטרת זהב גדולה אבי'ה הרועים אור ישראל ברכה בגלא הרב המופ'לא וכהמ נזבי כמהר ישראל יעקב בורלה זלה"ה והייתה מנוחתו כבוד ביום ד לח תשרי ש התקנ'ט אל המנוחה ואל הנחלה

סאפירא בורלה

By |2017-01-29T17:06:57+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

מ' אשת חייל עטרת בעלה מעולפץ ספירים היא האשה הכבודה והצנועה הרבנית ..הללוה בשערים מ' סאפירא די בורלה והיתה מנוחתה כבוד ביום ל'ח ב' תמוז ש' התקנ'ו תנצב"ה עם צדיקים וישרים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט