מסננים

יוסף חזן

By |2018-02-09T08:26:55+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

לב גסורים עת האסף נעו עירים כי אין יוסף אין שולחני מסחר כסף חוקק מוקד חקרי לב לב צדיק הוא מלאן השם כתר תורה גם כתר שם גאון הדור נקרא לשם דורש חוצב מערכי לב לב יודע מרוץ נפשו יום חשך אור ביאת שמשו נסגר שער בית מדרשו זוכר את זאת יחס כל לב לב האריה הרב הגדול מוהר כמה"רר יוסף חזן זלה"ה

שרה אביטן

By |2018-02-08T22:15:30+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

ץ"כ יודע כל שער עמי כי אשת חיל את פ"נ האשה הכשרה והצנועה בעלת מדות טובות פעלה רבות בחסד ואמת בתפילות ותהילים מדוכאת בייסורים רבים שרה אביטן ע"ה בת רבי משה וסוליקה בן שימול ע"ה אלמנת רבי מימון אביטן ע"ה נלב"ע ביום שלישי ו' אייר התשע"א בת ע"ח שנים ת.נ.צ.ב.ה

אליהו סויסה

By |2018-02-09T04:01:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ץ"אשרי הגבר אשר תיסרנו יה' ומתורתך תלמדנו" היה איש עניו שהתייסר ביסורים קשים ומרים עד סוף ימיו בעל לב טוב ואהב הכנסת אורחים זכה לראות בנים, בנות ונכדים שהתחנכו על התורה והמצוות על משכבו ינוח בשלום נפטר ט"ז בכסלו תשס"א 1925 - 13.12.2000 תנצב"ה

רחל מלכה

By |2018-02-09T03:37:08+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ.נ. אשה כשרה ונכבדת רחל מלכה בת מזל ז"ל במעלות טובות מוכתרת בצדקות ובחן מעוטרת הזיו והטוב מילאו את ביתה חסד ורחמים מנת חלקה ושאיפתה דור ישרים השאירה אחריה עם איש בריתה וצאצאיה למענם מסרה נפשה לגדלם ולחנכם בדרך התורה ומצוותיה במחיצת הצדקניות תנוח נפשה ומליצת יושר תהיה לעמה ולמשפחתה נ.ל.ב.ע. כ"א טבת תשס"ט ת.נ.צ.ב.ה.

שלמה זלמן סנדר כהנא שפירא

By |2018-02-05T22:44:13+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ זה הכהן הגדול מאחיו אשר למד ולמד דעת את העם מ' שנה הרביץ תורה ברבים נכד מוהר"ח מולז'ין זצ"ל ה"ה הרב הגאון הגדול צדיק מפורסם מרן שלמה זלמן סנדר כהנא-שפירא אב"ד ור"מ דמאלטש וקריניק בהרה"ג הצדיק ר' יעקב זצ"ל נלב"ע ביום ער"ח אדר תרפ"ג תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט