מסננים

חיים דוויק

By |2018-02-08T14:44:23+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

אשרי איש ירא את ה' פ' נ' במצוותיו חפץ מאד איש ירא אלוקים וסר מרע עטור תהילה ומפעלי חסד קיים ללמוד וללמד לשמור ולעשות אוהב שלום ורודף שלום מו"ר אבינו אחינו וסבנו עטרת ראשנו הצדיק הזקן והענו הרב הראשי של מצרים חיים דוויק הכהן זצ [...]

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט