מסננים

חנה הינדע

By |2018-02-08T10:15:43+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פה תנוח האשה החשובה יראת ה' מ' חנה הינדע בת מו'ה ר' מרדכי לעווין משאט בקברה אשר קנתה לה' בחייה ביום י'ט לחודש חשון שנת תרס"ח תנצב"ה ונכתב בספר הזהב של קרן קיימת לישראל במספר ....

אסתר שטרן

By |2018-02-05T16:23:48+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה תפארת משפחתה מרת אסתר שטרן ע"ה ב"ר אברהם בערנפעלד ז"א מטאפאלטשאן אורחותיה הטובים נר לרגלינו סמכה והחייתה אומללים בימי הזעם תמימה וישרה במעשיה הטובים רחשו שפתותיה בתפילה זכה נפטרה בטורונטו בשם טוב ובשיבה טובה בת צ"ח שנים ערש"ק ו' ניסן תשס"ח ש"א יטל ת.נ.צ.ב.ה

אברהם יצחק יעקב רוזנפלד Avraham Itzchak Yaakov Rosenfeld

By |2017-02-02T17:44:02+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ יליד ירושלים הישר באדם רודף צדקה וחסד אוהב את הבריות ומקרבן לתורה שמש בקודש כרב וש"ץ בלונדון וניו-זילנד גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב הרב אברהם יצחק יעקב בהר"ר נטע גרשון ז"ל רוזנפלד נלב"ע כ"ב אייר תדש"מ תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט