מסננים

אברהם מנחם שרים

By |2018-02-09T06:26:20+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב אברהם מנחם זצ"ל בן הרה"ג עזרא והרבנית זריפה עדינה זצ"ל שרים בנש"ק שושלת מפוארת של חכמי ארם צובא חש לעבודת בוראו ברגשי קודש והצניע לכתו עם אלוקיו איש חזון ומעש היה הקים עולה של תורה מנהיג דגול ואיש סודם של גדולי ישראל מנהל ישיבות פורת יוסף ונאמן הקדשותיה בהשיבו עטרתה ליושנה למעלה מארבעים שנה הרחיב גבולה בתלמידים רבים וחשובים שבכל העולם פאר מכהנים רץ כצבי להביא לחמה ממרחקים בגבורה כארי קרן התורה הרים הכשיר לבבות לתמוך בנדיבות בישיבה ובעולם התורה בכלל מדותיו ודרכיו הנעימות השפיעו על רבים ולעבודת ה' ושמירת מצוותיו קרב רחוקים מסר עצמו לכלל וליחידים לתורה צדקה וגמילות חסדים נוכח המקום ממנו לא זזה השכינה עמל וטרח להקים מחדש בנינה חבל על דאבדין ולא משתכחין מול מקום המקדש מנוחתו עד במהרה יקיץ עם ישני עפר ברננה זכה לראות דורות ישרים נלב"ע לאחר יסורים קשים ביום המר והנמהר ז' באייר תשס"א ת.נ.צ.ב.ה.

אברהם בכר אברהם

By |2018-02-09T06:25:01+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

אי לך ארץ כל העמים אלייך יבואו קטון תדולי אש על ארץ ושם ינוחו יחד עשיר ואביון סובב במרץ וי להאי שופרא דבלי הלאזה יהנר החכם השלם והכולל עמד בירושלם בפרץ ויבן ארבע בתי כנסיות בחכמה יסד ארץ ומצבת קבורת רחל זיעא בעיר כברת ארץ כמוהר אברהם בכר אברהם המכו רבינו נע מך יום דך ונכלם לח' אדר חים עדנועל ערץ בשנת התרטו תיצבה עצ.. מארץ

Load More Posts