מסננים

לאה קורנפלד

By |2018-06-12T11:33:29+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פנ אמנו וסבתנו היקרה אשת חי מי ימצא מרת לאה ע"ה בת הרב גבריאל מילר מנואטישדארף ז"ל אשת הר"ר אהרן דוד ז"ל קורנפלד נפטרה י"ב בתמוז תש'ז תנצב"ה

ראובן אריה שיינקין Reuven Arie Sheinkin

By |2017-02-02T19:41:58+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ צדיק וישר דרך הרה"ח ר' ראובן אריה ז"ל ב"ר צבי אשר זעליג ז"ל שיינקין עובד הבורא בקדושה ובטהרה במסירות נפש נלב"ע במוצש"ק י"ט מנחם - אב תשמ"ו ת.נ.צ.ב.ה. אמו חסיה ובניה הי"ד נספו בשואה

יוסף אריה לייב סלומון Yoseph Arie Leib Solomon

By |2017-02-02T19:41:44+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר נהנה מיגיע כפיו ובתורת ה' חפצו הר' יוסף אריה לייב סלומון בה"ר אלימלך יצחק ז"ל דור חמישי להרב אברהם שלמה זלמן צורף ז"ל מבוני ירושלים נלב"ע ט' אדר התשנ"ד תנצב"ה

שפרינצה סירקע סלומון

By |2020-01-05T10:51:30+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשת חבר הכבודה והצנועה רודפת צדקה וחסד כל ימי חייה מרת שפרינצה סירקע ע"ה בת הרה"ח ר' יוסף מאיר זצ"ל מקעדעס אלמנת ה"ר נפתלי צבי זצ"ל סאלאמאן נלב"ע כ"ט תשרי תרע"ח תנצב"ה

Load More Posts