מסננים

נעכא פרוינד

By |2018-02-05T15:10:03+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקנית אשת חיל גדלה בניה לתורה וליראה נעכא פרוינד בת ר' מנשה ע"ה נפטרה י"ח אדר א' תשל"ג והובאה למנוחת עולמים כ"א אדר א' תנצב"ה לזכרון עולם לילדיה שנספו בשואה עקדה"ש יעקב, מנחם מנדל ורייציל בני אברהם יודא הכהן הי"ד

יצחק פריינד

By |2018-02-05T15:09:47+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ החסיד ר' יצחק בן החסיד הר"ר נחום מרדכי פריינד ז"ל נפ' ט' כסלו תש"ד תנצב"ה לזכר נשמת זוגתו מ' רבקה ב"ר בנימין ז"ל נפ' כ"ג חשון ובניהם טובי' גדלי', יחזקאל, שאול, ברוך, מלכה, משה, אברהם, אסתר ויוחל"צ שנהרגו עק"ה הי"ד ובנם נחום מרדכי בנימין תנצב"ה

פיגא לעפקאוויטש Feyga Lephkowitz

By |2017-02-02T20:42:08+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת פיגא ע"ה ב"ר משולם פייבל הכהן פראנצאז הי"ד מאילאק - זענטא יע"א אשת ר' משה יחזקאל ע"ה לעפקאוויטש נפטרה בחג השבועות ו' סיון תשס"ט לפ"ק תנצב"ה שם אמה ריזל הי"ד

ראובן משה צרנוצקי

By |2018-02-05T15:08:48+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו היקר הרב ר' ראובן משה ב"ר שמעון צבי זצ"ך צרנוצקי חתן הרב ר' שלמה גדול זצ"ל הרב מווארנאן נפטר ביום כ"ג טבת תש"ג תנצב"ה

Load More Posts