מסננים

נעכא פרוינד

By |2018-02-05T15:10:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצדקנית אשת חיל גדלה בניה לתורה וליראה נעכא פרוינד בת ר' מנשה ע"ה נפטרה י"ח אדר א' תשל"ג והובאה למנוחת עולמים כ"א אדר א' תנצב"ה לזכרון עולם לילדיה שנספו בשואה עקדה"ש יעקב, מנחם מנדל ורייציל בני אברהם יודא הכהן הי"ד

יצחק פריינד

By |2018-02-05T15:09:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ החסיד ר' יצחק בן החסיד הר"ר נחום מרדכי פריינד ז"ל נפ' ט' כסלו תש"ד תנצב"ה לזכר נשמת זוגתו מ' רבקה ב"ר בנימין ז"ל נפ' כ"ג חשון ובניהם טובי' גדלי', יחזקאל, שאול, ברוך, מלכה, משה, אברהם, אסתר ויוחל"צ שנהרגו עק"ה הי"ד ובנם נחום מרדכי בנימין תנצב"ה

חנה לאה נאוויאסקי

By |2018-02-05T14:53:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ חנה לאה ע"ה אשת ר' יעקב ישראל ז"ל נאוויאסקי בת ר' נפתלי ופרידה יונה ז"ל אביאנסקי נולדה בשנת תרכ"ו בקובנה שבליטא נלב"ע ח' תשרי תרצ"ח בירושלים עיה"ק תנצב"ה

שרה שחר

By |2018-02-05T14:52:41+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ שרה שחר בת ר' אריה לייב לבית הורביץ בת-ירושלים המופלאה נפטרה ביום ג' אדר תשנ"ד בשנת צ"ד לחייה תנצב"ה

דוד שחר

By |2018-02-05T14:52:06+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ דוד שחר בן מאיר אלקנה ושרה ז"ל סופר עברי ירושלים ה' בתמוז תרפ"ו כ"ד אדר ב' תשנ"ז ת'נ'צ'ב"ה "הכלים לעולם לא יוכלו להכיל את השפע"

אברהם בוזמברט

By |2018-02-05T14:50:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

מצבת קבורה אברהם בוזמברט היהודי הטוב האב המסור הבעל הנאמן נקטף בדמי עלומיו בשנת השלושים ותשע נולד בלנטון אנגליה בשנת 1891 נפטר ב29 ינואר 1929 י'ח שבט תרפ'ט tombstone of abraham bosemworth born in lenton in 1891 died on 29 january 1929

מנחם קורלנסקי

By |2018-02-05T14:49:44+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ר' מנחם קורלנסקי ז"ל בן ר' שלמה זלמן ז"ל איש יקר נקי כפיים ובר לבב אהוב על כל יודעיו נולד א' באב ה'תר"צ נלב"ע י"ח באלול ה'תשס"ז ת.נ.צ.ב.ה.

זלדה קליין

By |2018-02-05T14:47:18+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו, אחותנו וסבתנו האשה החשובה והצדקנית מרת זלדה קליין ע"ה בת ר' שאול זצ"ל אלמנת הרה"ח ר' משה שמעון זצ"ל בעלת מדות טובות עד כדי מסירות נפש נזדככה ביסוריה אשר אותם קבלה באהבה נפטרה ביום כ"ו אדר ראשון שנת תשנ"ה לפ"ק תנצב"ה

מיכאל האפמן Michael Hoffman

By |2017-02-02T20:32:07+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם וישר ירא אלקים מנעוריו שייף עייל ושייף נפיק גריס באורייתא תדירא הסתופף בצילא דמהימנותא מרן רש"א מראצפערט זצ"ל הי"ד מוה"ר מיכאל בן מוה"ר משה הלוי האפמן ז"ל נלב"ע בעש"ק אח"ק ט' אייר תשנ"ג תנצב"ה

יעקב משה קורלנדסקי Yaakov Moshe Korlandski

By |2017-02-02T20:31:56+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ג ר' יעקב משה בן הר"ר צבי זצ"ל קורלנדסקי רוח קדושה נוססה בו נתן נפשו לחנוך ילדי ישראל להחדיק בהם עמל תורה ויר"ש למד ולימד תורה מתוך יסורים ובאהבה קבלם יסד ובנה ת"ת יבנה והעמיד תלמידים הרבה שכמו נטה לכל דבר שבקדושה וגמל חסד בגופו ובממונו זכרה לו ה' עמלו הרב לטובה נלב"ע ד' אלול תשנ"ד תנצב"ה

יעקב יהושע פריינד Yaakov Yehoshua Friend

By |2017-02-02T20:31:45+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פנ' מוה' יעקב יהושע ז"ל בן החסיד המפורסם מוה' נחום מרדכי ז'ל בן הצדיק ר' טובי גדליה ז'ל בן הצדיק המפורסם מוה' יהושע פריינד ז'ל מקראלי נולד שנת תרכו' טוב' מרחשון והלך לעולמו שנת תרצה' יב' מנחם אב תנ'צבה'

איטה הענא רזניק Itah Hannah Reznik

By |2017-02-02T20:31:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

חכמת נשים בנתה ביתה פ"נ האשה החשובה הרבנית הצדקנית איטה הענא רזניק ע"ה בת הר"ר דב רודמן ז"ל מטעלז אשת הגה"צ ר' משה אהרן זצ"ל הרב בצריצין אשה גדולה בחכמה ובמעשים ביתה היה בית ועד לחכמים מסרה נפשה לגדל בניה לתורה וליראה נפטרה בדמי ימיה בעיה"ק ירושלם ת"ו ביום ה' אלול תרפ"ז ת'נ'צ'ב'ה'

חנה רבקה קראמער

By |2018-02-05T14:42:17+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמי היקרה הרבנית חנה רבקה בת הרב יעקב ישראל ז"ל קראמער נפטרה י'א אייר תרפ"ז בגיל כ'ח שנים תנצב"ה המצבה שוקמה מחדש ע"י בנה המספיד אותה בשנת תשכ"ט

צבי דב כהנוביץ Tzvi Dov Cohenowitz

By |2017-02-02T20:25:16+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האי גברא רבא רוענו ומאיר נתיבותנו שהרביץ תורה לאלפים והעמיד תלמידים הרבה במשך עשרות בשנים ענוותן ושפל ברך אהוב על הבריות והאיר פניו לכל אדם בעמח"ס דברי צבי ובגדי שש הרה"ג ר' צבי דב ב"ר יחיאל הכהן זצ"ל כהנוביץ נין ונכד להמגיד מקוז'ניץ זצוק"ל נפטר בשם טוב ח' טבת תשס"א תנצב"ה

אברהם זליג גרינברג

By |2018-02-05T14:24:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אברהם זליג גרינברג - פ"נ איש תם וישר ונוח לבריות ר' אברהם זליג ב"ר חיים צבי ז"ל גרינברג היה גבאי בבית הכנסת באר שבע וממיסדי הגמ"ח יצאה נשמתו בטהרה ט' באדר א' תשנ"ה תנצב"ה

יוסף שלזינגר Yoseph Schlezinger

By |2017-02-02T20:20:53+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש תם, ישר וירא ה' תרם רבות לעם ולמדינה ר' יוסף שלזינגר בן הרב יודא בנימין וולף זצ"ל ופייגה לאה ונכד של הרב כלב (פייבל) שלזינגר זצ"ל אב"ד בטופולצ'ני ומחבר הספר תורת בר-נש נפטר י"א כסלו תשנ"ח בשנת פ"ז לחייו תנצב"ה

Load More Posts