מסננים

וויטיל דאוודאף

By |2018-02-08T19:37:07+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ ה'א הנדיבה יקרת הערך מנשים באהל תבורך מ וויטיל בת ר אברהם מבראדי' א'ר יהושע דאוודא נ כג מנחם אב ש ת'רלד תנצבה

יעקב ישראל רבינוביץ

By |2018-02-08T19:29:24+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אדמו"ר הרה"ק הר' יעקב ישראל רבינוביץ זצ"ל מחרסין בן האדמו"ר הרה"ק הר' פנחס זצ"ל מקנטקוזובה חתן האדמו"ר הרה"ק מרשקוב זצ"ל נכד האדמורי"ם מליניץ קוריץ צרנוביל אפטא זצ"ל זי"ע נפטר ט"ז מרחשון תש"ב תנצב"ה

גדליה אהרן רבינוביץ

By |2018-02-08T19:28:17+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב גדליה אהרן רבינוביץ זצ"ל בן הרה"צ רבי פנחס מקנטיקוזיבה זצוקללה"ה נין ונכד לאדמורי"ם הצדיקים מגזע ליניץ, אפטא, ברדיטשוב, בעל התניא וטשערנוביל שימש ברבנות בעיר תל-אביב למעלה ממ"ו שנה נלב"ע ביום שבת קודש פרשת שמות כ"ג טבת תשמ"ג תנצב"ה

שינה פעריל רבינוביץ

By |2018-02-08T19:27:47+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצ' מרת שינה פעריל רבינוביץ ז"ל בת האדמו"ר הרה"ק הר' מרדכי דוב מטומשהול זצ"ל רעית האדמ"ור הרה"ק הר' פנחס מקנטקוזובה זצ"ל נכדת האדמורי"ם מלאדי צרנוביל ברדיטשוב זצ"ל זי"ע נפטרה י' בטבת תש"ו תנצב"ה

נפתלי הירץ פוגל

By |2018-02-08T19:26:52+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח חריף ובקי מובא אוהב תורה ותושיה מגזע אפרתי מוה"ר נפתלי הירץ בן הר"ר צבי מאיר ז"ל פוגל תלמיד מובהק של האחים הגה"ק הרמ"מ מווישווא ובעל הדמשק אליעזר מויז'ניץ זצ"ל נלב"ע ד תמוז תשל"ג תנצב"ה

זאב טברסקי

By |2018-02-08T19:20:37+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הצדיק מוהר"ר זאב זצללה"ה באדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר יוחנן זצללה"ה מראחמיסטריווקע נלב"ע כ' סיון תרצ"ז תנצב"ה

מנחם נחום טברסקי

By |2018-02-08T19:19:24+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הצדיק מוהר"ר מנחם נחום זצללה"ה באדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר יוחנן זצללה"ה מראחמיסטריווקע נלב"ע כ"ח שבט תרצ"ו תנצב"ה

אברהם דוב טברסקי

By |2018-02-08T19:19:00+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הצדיק מוהר"ר אברהם דוב זצללה"ה באדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר נחום זצללה"ה מראחמיסטריווקע נלב"ע ער"ח אלול תש"ה תנצב"ה

רבי אליעזר הגר מויז’ניץ בעל דמשק אליעזר

By |2018-08-20T13:28:49+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אדמו"ר ההר"צ רבי אליעזר הגר זצללה"ה אבדק"ק ויזניץ ור"מ ישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר מויזניץ וארץ ישראל בן אדמו"ר הה"צ רבי ישראל זצללה"ה נפטר ב' אלול תש"ו הרביץ תורה ברבים והעמיד תלמידים רבים והגונים ופעל במסירת נפש להצלת שארית הפליטה תנצב"ה

בילא גרינברג

By |2018-02-08T19:17:59+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה רבת החסד ... כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון מרת בילא גרינברג נ"ע בת ר' שמואל ז"ל מלטיצב יהללוה בשערים מעשי' נלב"ע י"א ניסן תש"ז ת'נ'צ'ב'ה'

אריה לייב הגר

By |2018-02-08T19:12:44+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הגה"ח מוה"ר ר' אריה לייב הגר זצ"ל בהרה"ח מוה"ר ר' שלום פרידל זצ"ל מזקני וחשובי חסידי ויזניץ הסתופף בצלם של צדיקי וגאוני הדור וחינך צאצאיו לתורה וחסידות נלב"ע כ"ד שבט תשס"ח ת.נ.צ.ב.ה.

סימה שור

By |2018-02-08T19:09:59+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצנועה מרת סימה שור ע"ה בת הרה"ח ר' אברהם אבא קולסקי הי"ו נלב"ע ביום כ"ג אייר שנת תשל"ד תנצב"ה

ברוך צבי שור

By |2018-02-08T19:09:33+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח ר' ברוך צבי שור ז"ל בהרה"ח ר' משה שלום ז"ל יליד ירושלים מזיקני חסידי קרלין סטולין נלב"ע ביום י"ט אלול תשנ"ו תנצב"ה

מרדכי טברסקי

By |2018-02-08T19:06:35+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האברך היקר שהיו"ח הרה"ח מוהר"ר מרדכי זללה"ה בן הרב חי יצחק שליט"א נכד הרה"צ מוהר"ר יוחנן זצוקללה"ה מראחמיסטריווקע והרה"צ מוהר"ר יעקב יוסף זצוקללה"ה מסקווירא נ. בשם טוב י"ט סיון תשנ"ב הי' דבוק בנועם הליכות במסילות דרכי אבוה"ק זי"ע עסק בתורה ועבודה וגמ"ח והי' אהוב ונחמד על הבריות וכן הדריך ביתו אחריו ושמרו דרך ה' ת.נ.צ.ב.ה.

יוחנן טברסקי

By |2018-02-08T19:02:52+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הצדיק מוהר"ר יוחנן זצוקללה"ה בהרב הצדיק מוהר"ר דוד זצוקללה"ה בהרה"ק מוהר"ר מנחם נחום זצוקללה"ה מראחמסטריווקע נ' כ' כסלו תשמ"ב ת.נ.צ.ב.ה.

צוזא חנה טברסקי

By |2018-02-08T19:01:11+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצדקת אשת חיל רבת פעלים מרת צוזא חנה בת אדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר דוד זצללה"ה מטולנא נלב"ע א' דסוכות תרע"ט תנצב"ה

מרגלית בת שבע טברסקי

By |2018-02-08T19:00:21+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית מרת מרגלית בת שבע ע"ה בת האדמו"ר הרה"צ מוהר"ר .. מרחמיסטריבקא אשת הרה"צ מוה"ר חיים משה טברסקי זצ"ל נפ' ט' סיון תרצ"ט ת'נ'צ'ב'ה

שרה ליפסון

By |2018-02-08T18:59:44+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה .... שרה בת הרב ר יהושע אלעזר ז'ל אשת הרב ר שמואל ליפסון שליטא נכד הרב הקדוש ה'ר ליפא מחמרניק נפטרה כ'א אדר תרפ'ה תנצבה

רייכיל רפופורט

By |2018-02-08T18:58:51+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה ... רייכיל רפופורט בה"ר יחיאל ז"ל נכדת הבעש"ט הק' זצ"ל ונכדת הרה"צ ר' נחום מצ'רנובל ע"י המגיד מבהאפוליע זי"ע נפטרה כז מרחשון תש"ד לפק תנצ"בה

בן ציון איינהורין

By |2018-02-08T18:55:46+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש גברא רבא ויקירא משרידי הדור הישן דבוק בלו"נ לצדיקי בית ויזניץ רב פעלים לתורה ולצדקה הרה"ח מוה"ר בן ציון איינהורין ז"ל בהרה"ח ר' נחמן ז"ל מווילחאוויץ - ירושלים נלב"ע ביום ש"ק לסדר אם בחקתי תלכו כ"ב אייר תשמ"ו תנצב"ה

אסתר מלכה איינהורן

By |2018-02-08T18:54:14+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

אשת חיל מי ימצא פ"נ אמנו אחותי זקנתנו רודפת צדקה וחסד אוד מוצל מאש שנזדככה ביסורים וקבלתם באהבה מרת אסתר מלכה ע"ה איינהורן בת הקדוש ר' חיים הי"ד אלמנת מוהר"ר בן ציון ז"ל מירושלים - ווילחאביץ נלב"ע בשיבה טובה בש"ק כ"ח כסלו נר ד' דחנוכה תשס"ח תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט