מסננים

שרה גרינפלד Sara Greenfield

By |2017-02-02T16:23:19+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו הצדקת יראת ד' טהורה האשה החשובה מהוללה לשם ולתפארה בכל מידה טובה מעוטרה מרת שרה ע"ה בת הרה"ח מוהר"ר ר' ישראל ז"ל אשת א"א הרה"ח מוהר"ר יהושע העשיל גרינפלד ז"ל ותמת שרה ביום י"ב אלול תשמ"ג בקרית אתא ת"ו שלחה ידיה לאביון וכפה לעני פרשה רבות נפשות הצילה בימי מצוקה ומשיסה השיאה יתומים ויתומות וכאם עליה חסה תנצבה

Load More Posts