מסננים

דוד דדון

By |2018-02-08T16:03:27+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פה נטמן חכם ואיש אמונים זקן ונשוא פנים זיכה בתורתו את הרבים בתפלותיו ודרשותיו הערבים משכים ומעריב ערבים מקדש "שומרי שבת" הקמת ובתוכו כל חייך שכנת מזוקק ביסורים הלכת מה רב טובך אשר פעלת ליודעי שמך אשר צפנת שם תתעדן בגנזי מרומים תחסה בצל כנפיו לעולמים שמך לעד חקוק בלבנו לא ימוש לעד מקרבנו בעלי מורינו ורבינו רבי דוד דדון ז"ל ב"ר ימנה נתבקש בישיבה של מעלה ביום שני כ"ז אלול תשנ"ז ת.נ.צ.ב.ה.

חיים דדון

By |2018-02-08T16:03:08+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פה נח ונטמן איש ישר ונאמן נוח ואהוב לבריות משכים ומעריב לבתי כנסיות היקר לנו אבינו סבינו אחינו זכרו לא יסוף מקרבנו ר' חיים דדון בר ימנה ז"ל נלב"ע ביום שב"ק ז' טבת תשנ"ו והובא למנוחות ביום ראשון נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ תנצב"ה

אברהם ישראל

By |2018-02-08T16:01:40+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

בעלי אבינו מאור עינינו לעולם לא נשכחנו בננו ואחינו שנקטף מאתנו ללא עת מתאונת דרכים בלב מר דומעת כל עין צועקים במרה ובלב כואב ונשבר יקירנו אברהם ישראל ז"ל בן יוסף ולינדה נ"י נלב"ע כ"ז בניסן תשל"ב בגיל כ'ד' אביבים תנצב"ה זכרך לא ימוש מקרבנו

אהרון משולם

By |2018-02-08T16:01:29+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש צדיק וישר אבינו וסבנו היקר אהרון משולם ז"ל בן יצחק ואסתר ז"ל עלה לירושלים ממונסטיר (יוגוסלביה) בשנת תרפ"ד נפטר ב-א דראש חדש טבת תשל"ה תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט