מסננים

אסתר יפה

By |2018-02-09T04:34:05+02:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|תגיות: |

מ'ק האשה הצדקניות מ' אסתר בת ה'ר יקותואל אה'ר ה'ג מו'הר' שבתי יפה זצ'ל אב'ד ד'קק וועקסנע נלב'ע י'ג לח'ו אדר ש' שנת ת'ר'יגג לפק תנצבה

אסתר רבקה בלומנטל

By |2018-02-05T23:04:05+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

אשה יראת ה' היא תתהלל פ"נ האשה הצדקנית רבת החסד מרת אסתר רבקה ע"ה בת הרב ר' חיים גרשון אורדנטליך ז"ל הרב מטאליק אלמנת הרב ישראל חיים בלומנטל ז"ל נפטרה בשם טוב בירושלים כ"ז בניסן תשל"ט בת ע"ה שנה תנצב"ה

חנה לאבל

By |2018-02-05T22:00:13+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשה יראת ה' היא תתהלל החשובה והיקרה מגזע ישישים מסרה נפשה ומאודה לחינוך צאצאיה לתורה ומצוות ויהללוה בשערים על טוב לבה וישרת דרכה מרת חנה לאבל ע"ה בת הרה"צ רבי יצחק משולם לייפר זצוק"ל רבה של דראבני רומניה יצ"ן אשת הרב דוד ליב שיבלחט"א נלב"ע ביום י"ב בשבט תשס"ט תנצב"ה

רחל לאה קליין

By |2018-02-05T13:41:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון פ"ט האשה הצדקנית והחסודה רודפת צדקה וחסד מרת רחל לאה קליין ע"ה בת הרה"ח מוה"ר ר' אברהם יעקב יצחק כץ הי"ד נכדת הגוה"צ האדמו"ר מבריד והרב מרוקין זצוק"ל אלמנת החסיד מוה"ר רבי חנניה יום-טוב ליפא ז"ל נלב"ע ערש"ק י"ז מנחם-אב תשמ"ב תנצב"ה

אברהם רפופורט

By |2018-02-09T08:20:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

חכמה ענוה שנאת ממון אהבת האמת אהבת הבריות בעל שם טוב פ"נ הדיין המפורסם גדול בתורה ובמוסר הרב הגאון ר' אברהם בהרה"ח ר' מאיר זאב רפופורט זצ"ל חבר ביד"צ לונדון והמדינה איש האשכולות רב פעלים לתורה ולתעודה בפרץ עמד לביצור הדת והכשרות והקימה לתפארת רבים השקה ממעינות תורתו ומקול מוסריו ולמופת היה בישרותו צניעותו ונועם הליכותיו הורה דבר ה' זו הלכה רועה נאמן ומסור לעדתו מתחלתו ועד סופו הוא אברהם כצדקו עלה בסערה השמימה בלונדון בח' תשרי תשל"ד ה ק והובא למנוחות בעיה"ק באו לט' בו תנצב"ה

מרדכי הלברשטאם

By |2018-02-09T00:28:58+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

מתהלך בתמו צדיק אבינו היקר הרב הגאון הדגול מרדכי הלברשטאם זצ"ל אבדק"ק קעמפנה רועה נאמן לעדתו בן הרה"צ אריה לייביש זצ"ל אבדק"ק גליסקא בן אחר בן להגה"ק בעל הדברי חיים זצלל"ה חוטר מגזע אראלים ותרשישים בעלז, ראפטשיץ, טשערנאבל, אפט, בעל התניא חכם צבי, מהרש"ל, מהר"ל זיע"א נולד בצאנז פולין כ' אלול תרס"ב נפטר בנ.י. ארה"ב ר"ח אב תשד"מ תנצב"ה

מנחם פרידמן

By |2018-02-09T08:49:02+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

כי ניחם ה' עמו מנחם ציון בבניה פ"נ איש ישר ונאמן אדוננו אבינו מוה"ר מנחם פרידמן בן הרב הצדיק יוסף ז"ל איש רודף צדק מבקש ה' אוהב את התורה וחכמיה מנהיג משפחתו באמונה ומורה דרכם לאהבת התורה אהבת התפלה ואהבת האמת נולד כ"ה מרחשון תרפ"ט נלב"ע ט' מרחשון תשס"ז תנצב"ה בגן עדן תהא מנוחתו

שושנה מזרחי

By |2018-02-09T04:19:48+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

אשה יראת ה' היא תתהלל תנו לה מפרי ידיה פ' ט' האשה הכשרה והצדקנית שנפטרה בשם טוב מן העולם רודפת צדקה וחסד שושנה מזרחי בת פרידה אפריאט ז"ל שנלב"ע ביום כ"ד אלול שנת תש"ל 24.9.70 תנצב"ה

Load More Posts