מסננים

אסתר כהן

By |2018-02-05T18:26:37+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ האשה החשובה אשת חיל שקנתה שם טוב בחול וגם חמש שנים אשר היתה פה בעיה'ק ירושלים ידיה שלחה לעסוק בדברים טובים וגמילות חסד ושם טוב בשמן הטוב ה'ה מרת אסתר בת מה'ר מאיר ושם אמה לאה ע'ה אשת היקר מ'ח ר' ישראל כ'ץ ע'ה מגוטא נו'נ ביום ה' כ'ה אדר שנת תרעב לפק תנצבה

חיה שרה רבינוביץ

By |2018-02-08T19:27:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה עטרת בעלה הרבנית חיה שרה רבינוביץ ע"ה בת הרה"צ הרבי מז'ולקיב ר' אברהם שמואל אבא רבינוביץ הי"ד והרבנית חנה רחל בת רבי נפתלי רוקח מנוועריאע זצ"ל אלמנת הרב גדליה אהרן זצ"ל בן הרה"ק רבי פנחס מקנטיקוזיבה זי"ע ונכדת הצדיקים מליניץ, אפטא, קוריץ בעל התניא, טשרנוביל, קרלין וסוורן והמהר'י מבלז זי"ע עלתה לגנזי מרומים ביום כ"ה בכסלו א' חנוכה תשס"ג בת צ"ד תהיה למליצת יושר עבור כל המשפחה תנצב"ה

דוד וויינגרטן

By |2018-02-05T21:22:56+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ העסקן הצבורי יליד ירושלם ה"ר דוד בה"ר אהרן יוסף וויינגרטן ז"ל יסד ונהל בית היתומות הכללי בירושלם מתרס"ב עד יום פטירתו נלב"ע כ"ד שבט תש"א תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט