מסננים

שרה ברמן

By |2018-02-08T10:07:59+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה המצוינה העדינה נפש היקרה בעלת צדקה וחסד מרת שרה נ'ע בת הרב ר' ארי' ליב הכהן לבית השכל ז"ל אשת הר' יהושע ברמן היו מתושבי עיה"ק יותר מיובל שנים והקימה בית ישרים יבורך נפטרה בשם טוב ביום ו' אלול תרפ"ט תנצב"ה

שרה גוטמן

By |2018-02-05T13:30:55+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האם היקרה ניצולת שואה - אוד מוצל מאש מרת שרה גוטמן ע"ה בת הרה"ח ר' מנחם שלמה ברקוביץ ז"ל ובת לאמה מרת רבקה לאה ע"ה שכבי בשלום על משכבך ותמצא לה מנוח נשמתך שקר שנאתי ואתעבה תותך אהבתי ראי את אהובייך ויהא ליד רחל אמנו כסאך ראיתי בוגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו הביטי משמים וראי ויהא משכנך שלום ושלוה הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב שמרתי פקודיך ועדתיך כל כל דרכי נגדך מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל אורח שקר הנה תאבתי לפקודיך בצדקתך חיני נלב"ע טרם זמנה יום ב' כ"ט מרחשון ה'תש"ע נטמנה ליד אחותה ולנוכח מקום בית מקדשנו ת.נ.צ.ב.ה.

רבקה רוזנברג

By |2018-02-09T09:29:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשה אציל.. ויקרת רוח מרת רבקה בת ר' אשר ז"ל רוזנברג אשת חיל עטרת בעלה ר' אהרן ז"ל גמלתהו טוב כל ימי חייה פיה פצחה בחכמה כחניכה ומורה בבית יעקב העמידה הרבה תלמידות והשפיעה עליהן בכל מאודה בשנות הזעם בגלות אירופה קשורה לאדמו"רי ויז'ניץ בכל נפשה תורת חסד על לשונה בדבור במעשה ובהארת פניה נר לרגלינו נתיבותיה נ' י' באייר התשס"א תנצב"ה

Load More Posts