מסננים

אלעזר מנחם מנדל קוסטנטינר

By |2019-04-02T16:25:16+03:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האי גברא רבה, חסידא ופרישא הישיש הרה"ח רבי אלעזר מנחם מנדל קוסטנטינר זצ"ל בהר"ר משה אהרן זצ"ל כל ימי חייו היו קודש לה' לא פסק פומיה מתורה ותפילה עבד את השי"ת בתמימות ובפשיטות ע"פ דעת האדמו"ר מוהר"ן זיע"א מברסלב נלב"ע כ"ו אדר תשס"ב תנצב"ה ברסלבר חסיד

רפאל קרסנוב

By |2018-02-07T19:00:07+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש נכבד בר אוריין ובר אבהן קדישין מגזע הרה'ק ה'ר פנחס מקוריץ ז'ל מר רפאל ב'ר שמואל קרסנוב נולד בקריוואזיר רוסיא וישב רוב ימיו באמריקא ובסוף ימיו עלה לא'ה'ק נפטר י'ז ימים לחודש אב תר'ץ תנצב'ה

יהושע ברזילי איזנשטד

By |2018-02-07T18:58:45+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח הסופר שלשלת היוחסין חולם ולוחם שיבת ציון ר יהושע ברזילי איזנשטד בהרב מאיר זצ"ל נטמן בלוזן כ' איר תרע"ח הובא הר הזיתים י"ג אדר תרצ"ג בעל האמרה על הארץ בתוך הארץ ולא מן הארץ

שפרה מטלה צרבינסקי

By |2018-02-07T18:58:11+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

ציון להאי שופרא שפרה מטלה צרבינסקי ע'ה בת הרהח יהושע ז'ל אייזינשטד משכלת יראת ה' נדיבת לב מצוינה מסורה לציון וירושלם בת נב נלבע ט'ז אייר לא לספירה תרצא תנצבה

צפורה גלויברמן

By |2018-02-07T18:55:03+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת צפורה גלויברמן ז"ל בת ר' דובער וביילה פיינשטיין ז"ל אשת ר' חיים יצחק הכהן ז"ל נולדה בירושלים ביום ה' אדר תרנ"ז נפטרה כ' ניסן תשמ"א תנצב"ה

רפאל זבולון חרל&;פ

By |2018-02-07T18:52:37+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הגאון ישב באהלה של תורה והרביץ תורה ברבים עשרות בשנים רבי רפאל זבולון חרל"פ זצ"ל בהרב יעקב חיים בצלאל רב ומו"צ בירושלם נלב"ע י"ג טבת תש"ל תנצב"ה

אברהם דב ויספיש

By |2018-02-07T18:52:18+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ר' אברהם דב בן הרה"צ ראובן אליצור זצ"ל ויספיש נין ונכד להגה"ק ר' אשר לעמל זללה"ה אב"ד גאלין וראב"ד בירושלם ת"ו נלב"ע בליל ש"ק כ"א אלול תנש"א תנצב"ה

שאשע שושנה ויספיש

By |2018-02-07T18:52:08+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקנית יראת ה' קבלה יסורה באהבה ובאמונה כפה פרשה בסתר לעניים נצירת לשונה ינקה מבית הורי' ומתוך יראת ה' היתה צופיה הליכות ביתה וגידלה צאצאיה לתורה ויר"ש מתוך עוני ומחסור מרת שאשע שושנה ע"ה ויספיש בת הרב הצדיק ר' יעקב חיים בצלאל הרל"פ זצ"ל נלב"ע עש"ק י"ד שבט תשמ"ו תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט