מסננים

זבולון חרל”פ

By |2019-01-08T09:12:09+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

בני ציון במר יבכו על האי שופרא דבלע בארעא מיקירי ירושלם הרה'ג בתורה וביראה מ' זבולון חרלפ בהר'ר יצחק זצ"ל נצחו אראלים את המצוקים ויעלוהו במערה השמימה ביום ט' לחודש שבט ש תרנ'ח ת'נ'צ'ב'ה

משה אורי חיים בלויא

By |2018-02-08T21:55:59+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

הרב משה אורי חיים בהרב יצחק שלמה ז"ל בלויא מורם מעם דגול מרבבה קברניט ומנהיג היהדות החרדית ואגדת ישראל באר"י שלשים שנה שמש כל גדולי דורו נפטר במסינה בדרכו לטובת הכלל ח' סיון תש"ו בן ס"א שנה הובא לקבורה י"ז סיון תש"ו ת'נ'צ'ב'ה

אבינעם ילין Avinoam Yelin

By |2017-02-07T15:38:42+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ מבחירי בני ציון היקרים מחנך ומלמד הקדוש אבינעם בן דוד ילין ז"ל הולך תמים ופועל צדק נקי כפים ובר לבב נולד בירושלים בער"ח אד"ש תר"ס נרצח בט"ז מרחשון תרצ"ח ונפשו יצאה בטהרה בי"ט בו תנצב"ה וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף יי'.

דבורה בן יהודה

By |2018-02-05T17:11:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

קבר האם הראשונה בזמן הזה שדברה לילדיה עברית מרגע הולדם ותקם דור מדבר עברית היא האשה המשכלת מרת דבורה בת שלמה הראו אשתו .בקה לאה יונאס אשת א' בן יהודה עורך א'ר נפטרה באור ליום כד אלול א'תתכג לגלותנו תרנא

יהושע מאיר רייכמאן

By |2018-05-08T14:39:14+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב יהושע מאיר בהרה"צ נתן ז"ל רייכמאן מגדולי העסקני ומראשי מוסדות התורה והחסד פעיה"ק ירושת"ו נלב"ע ח' ניסן תש"ב הוא היה מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

החזן מנחם יהודה רוזנפלד Menachem Yehuda Rosenfeld

By |2017-03-10T00:34:56+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ החזן המהולל הרב מנחם יהודה בן נטע גרשון זצ"ל נולד בירושלים ט' אב תרנ"ד נפטר בלונדון ב' דחוה"מ פסח תשל"ה עצמותיו הועלו י' אדר תשל"ו תנצב"ה לזכרון עולם אחותו שושנה ז"ל

אליעזר הגר / דמשק אליעזר

By |2019-08-20T13:24:15+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אדמו"ר ההר"צ רבי אליעזר הגר זצללה"ה אבדק"ק ויזניץ ור"מ ישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר מויזניץ וארץ ישראל בן אדמו"ר הה"צ רבי ישראל זצללה"ה נפטר ב' אלול תש"ו הרביץ תורה ברבים והעמיד תלמידים רבים והגונים ופעל במסירת נפש להצלת שארית הפליטה תנצב"ה

רבי אלעזר אדלר אדמו”ר מדזיקוב

By |2018-02-18T10:46:46+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"צ המפורסם לתהלה האדמו"ר רבי אלעזר אדלר זצ"ל בן האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף זצ"ל ואמו הרבנית שרה - פינקיל ע"ה ממלא מקום אבותיו הקדושים אבות החסידות ומייסדיה בעיה"ק ירושלים רבות בשנים הרביץ תורה ויראה בארצות הגולה, לרבים שהסתופפו בצילו ביתו היה בית ועד לחכמים ופתוח לרווחה לכל דיכפין ודיצריך וקידש שם שמים ברבים נסתלק בעיר לוס - אנג'לס ביום ט' אדר תשס"ז והובא למנוחות ביום י"א אדר במקום מנוחת אבוה"ק פעיה"ק ירושלים תנצב"ה

עזרא הררי רפול

By |2019-05-21T09:56:21+03:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו זרע קדושים עלה מארץ נדר נדר ועמד בפרץ רועה נאמן ואב רחמן ביום עלותו לציון ש תרי'ס קרן עדתו הרים יסד ישיבת אהל סוער אשר העמידה חכמים ובתי ת"ת לתשב"ר וחברות קימת חצות רבות עשה לטובת החכמים והתלמידים עניים אלמנות ויתומים ירא את ה' מנעוריו ורבים השיב במוסריו הרב החסיד המקובל ר' עזרא הררי רפול ז'ל בן סנבול נ'ע יום י סיון ש' צרו"ת ת'נ'צ'ב'ה

אדמו”ר רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן זצ”ל

By |2018-02-08T09:58:55+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פא.. מק.ושים אראלים ותרשישים הרב הצדיק בוצינא קדישא חסידא ופרישא קכש"ת מוה"ר אלתר אלעזר מנחם הן הרב הצדיק הקדוש קכש"ת מוה"ר משה מרדכי זצוק"ל והנו"מ עטיל .ורה עלתה ה.מימ. .. י"ד טבת תשס"א ..

רב יוסף חיים זוננפלד

By |2019-08-06T16:36:18+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

מורינו ורבנו רבי יוסף חיים זאנענפעלד בהרב רבי אברהם שלמה זצוק"ל עלה לאה"ק בשנת תרל"ג יחד עם רבו הגאון הגדול רבי אברהם שאג זצוקל אשר מנוחתם כבוד תלמיד אצל רב ראש רבני היהדות החרדית באה"ק ונהל את ספינת .הדות בין גלי הזמן במסירות נפש גנן ורציל ויהי למאור היהדות .. ובגולה ... ביום י"ט לחודש אדר ב' תרצ"ב ת'נ'צ'ב'ה'

זלמן ברוך רובין

By |2018-02-07T21:19:29+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב הגדול בתורה וביראה אשר נפל חלל על מזבח קדושת עמו וארצו במאורעות ב נומבר תרפב עסקן בצרכי צבור באמונ' מהו זלמן ברוך בה'ר אברהם אבא הכהן רובין מקאוונא נלבע ח חשון התרסב ת'נ'צ'ב'ה

הרב נפתלי הירץ הלוי, רב יפו והמושבות

By |2018-02-05T23:14:30+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

ציון במר תבכה על גניזת ס"ת הרב הגאון הצדיק א'בד הע'יה'ק יפו והמושבות ת'ו: שמן תורק שמו מו'ה נפתלי הירץ בהרב הדרשן מו'ה ארי' ליב הלוי מביאליסטאק אוצר מלא תורה ויראה כל המדות חמודות מסובל ביסורים יגע מעודו בכל כחו על התורה: והוציא לאור תעלומה סידור ה'גר'א עם ביאורו ועוד הרבה ספרים: ומסר נפשו להעמיד ישוב המושבות על דרך התורה בשנת היובל לימי הייושב לאחזתו עלתה נשמתו הטהורה לשמים בקריאתו בפיו פסוק שמע ישראל בדבקות: יום ה' י'ד סיון ב'ס'ת'ר' ב'ע'ה'ק' ירושלם ויעמוד לגורלו לרץ הימין ת'נ'צ'ב'ה'

הרב מנחם דייטש

By |2018-02-05T22:44:46+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב הגהג מהור ר' מנחם דייטש בן הרב הגמהור פנחס ז'ל אבד דקק אילאווע והי' מיוחס לגאוני ארץ דור אחר דור זי'ע והי' מרביץ תורה ברבים וזכה לבנים לומדי תורה שי' והי' מז'ץ בקק טאפאלטשיין נפטר ג' חשון שנת תרפו לפ'ק תנצבה

ישעיה ברדקי

By |2018-02-05T14:20:29+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

ם המאורות נגהם חשכו מאפליה שם אראלים נצחו ובמרומים הופיע שלהבתיה כבוד ישראל כיגלה אי כבוד אבן השתיה יללת בת ציון תצרח מר כי נצלה עדיה הדרה וגאונה הורר פנה זיוה במות ישעיה רועה הנאמן כל חמדת ירושלם תורה ותושיה רכב ישראל צדקתיה עשה בצל שר חסיה משים לילות כימים בנגלות וסתרייה מר ליום חי מרחשון ציון תזעק בחבליה שנת רב להושיע אור למושביה הרב הגאון המקובל צדיק יסוע מוה ישעיה במו'ה ישכר בער רוח התניחנו ותהי נצבה זכרו לתחיה

הראשון לציון הרב יעקב מאיר

By |2018-06-11T09:27:39+03:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא ויקירא ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה בכי נהרות קבעוה לדורות אל הלקח ארון האלקים גדול אדוננו מהולל ורב ציון כל הדרה רבן של כל בני הגולה משיירי כנסת הגדולה גדול העצה והתבונה אביר הרועים מנהיג ורב אהוב וחביב על שרים ורוזנים ובפני מלכים יתיצב עטור תפארת ומפעלי חסד ושמו הטוב הולך לפניו עמד בפרץ ירושלים ובשלוניקי עיר ואם בישראל נהל את עדתו בגאון בפרט במלחמת העולם תרע"ד ציון קרית מועדנו נהפך לאבל מהולנו נפלה עטרת ראשנו מורנו ורבנו ראשון לציון וראש הרבנים בארץ ישראל כמ'הר'ר יעקב מאיר ז'צוק'ל בן ריינה והיתה מנוחתו כבוד ביום שב'ק ט' לחדש סיון תרצ'ט מוכתר בכתר תורה כתרי כהונה גדולה וכתר שם טוב עולה עליהם יתומים היינו ואין אב מושיע ורב ת'נצ'בה'

המקובל הרב חיים שאול הכהן דוויך זצ”ל

By |2017-12-24T16:22:49+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב המקובל המפורסם רבץ וריבץ הרבה בחכמת האמת רבי חיים שאול דוויך הכהן בן אסתר זצוק"ל בעהמ"ח ס' איפה שלימה על אוצרות חיים נפטר ד' טבת תרצ"ג תנצב"ה זה מקום קבורתו בקירוב

הרב המקובל יוסף חיים – הבן איש חי

By |2019-10-02T12:44:06+03:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

בן איש חי רב פעלים רבן של כל בני הגולה גאון עוזנו מורנו ורבנו ועטרת ראשנו משיראם כנסת הגדולה הרה"ג ח"ר יוסף חיים זצ"ל נלב"ע י"ג אלול ש' התרס"ט לפי עדות המקובל הרה"ג אברהם עדס זצ"ל אשר חלם על העברת מטתו מבבל לירושלים (הר-הזתים) גם בהקיץ בא הקברן אצל ח"ר בן ציון חזן זצ"ל וביקש חצי לירה זהב תמורת חפירת הקבר וקבורה ליד דודו הרה"ג עבדאלא משה חיים זצ"ל אשר לטענת הקברן זה רצון המשפחה והאנשים שהיו בהלויה הרב בן ציון חזן זצ"ל עלה עם הקברן למקום וראה את זה ושלם במקום לקברן מדי שנה בשנה עלה הרב בן ציון זצ"ל למקום הזה וקרא קדיש המצבה נבנתה במימון ועד ח"ק לעדת הבבלים בירושלים

המקובל רבי שלמה מולכו מסלוניקי

By |2018-05-13T10:08:36+03:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

נה'ר קבר קברת ארץ קדוש אלקים ה'ח הש' והכ'ו ח'ק המקו' האלק'י השקדן בתורה נז' ב'י כמ"הר שלמה מולכו ז'ל בעל ג' שמנים שמן משחת קדש זשמן זיית זך ושמן המר נח נפשיה יום ו' מר' חשון משנת קדש מרחם משחר לפ"ק

נסים נחום

By |2017-02-13T09:56:13+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

פה נגנז ארון הקדש איש חיל רב פעלים .ב.. לכל מדומה תפלל ענותן כהלל מסתופף בצל התורה והיראה רבים השיב מעון זכה וזיכה את הרבים מגדל עז והומה לתורה ויראה באונו והונו הרבה תורה בישראל בנסתר ובנגלה בארץ ובגולה למד הרבה יומם ולילה והחזיק בחייו וגם אחריו ביד רחבה בתורה ולומדיה סגולת המדות והמעשים גדולים מעשי נסים הרב המקובל החסיד ר' נסים נחום בן רבקה ת'נ'צב'ה' יצאה נשמתו בקדושה ו'י שבט ש' ז'ר'ע ק'ו'ד'ש מצבתה תרפ"א

Load More Posts