קברי צדיקים לחודש שבט

מסננים

רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק

By |2017-11-05T14:15:39+02:00יום שני,2 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב ר' יעקב לנדא זללה"ה בן הרב ר"ח משה יהודא ליב זללה"ה והנולד מהאשה גיטה פיגא ע"ה אשר יצק מים בפועל על ידי כ"ק אדמו"ר הרה"ק מרן ר' שלום דובער מליובאויטש נבג"מ זיע"א והיה מקושר אליו מאד והיה רב בני ברק נלב"ע ברביעי בשבת כ"ו שבט התשמ"ו תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט