קברי צדיקים לחודש טבת

מסננים

יעקב סלאנים

By |2019-12-12T16:11:42+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרב המפורבם בתורה ובחסורה מו"ה יעקב בהרב החסיד המ"פ מו"ה משה שלמה זלמן חתן אד"מור צי"ע הק"דו מליבאוים זצוק'ללהה בן איש האלקים עמודא דנהורא הגאון - הקדוש מאור הגולה אדמ"ור מלאדי זצוק"ללה"ה נתבקש לישיבה ש"מ ביום ב' ב' ל"ח טבת ש" תר"טוב לפק' תנצ.בה

ר’ שמעריל שמריהו ברנדריס מהרימלוב בעל ראש פינה

By |2019-09-11T00:03:29+03:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרב המאו'ה המפולג אדיק ועניו תם וישר הר'ר שמעריל במ'הו יעקב זצ'קל אב'ד ד'קק רימיליב בהמח חיבירים הרבה ובפרט חיביר גדול ספר ראש פינה על אפעונע ועל כלי נתבקש לישיבה של מעלה ביום כב לח טבת שנת תרטוב לפק

אדמו”ר רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן זצ”ל

By |2018-02-08T09:58:55+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פא.. מק.ושים אראלים ותרשישים הרב הצדיק בוצינא קדישא חסידא ופרישא קכש"ת מוה"ר אלתר אלעזר מנחם הן הרב הצדיק הקדוש קכש"ת מוה"ר משה מרדכי זצוק"ל והנו"מ עטיל .ורה עלתה ה.מימ. .. י"ד טבת תשס"א ..

אליעזר הכהן ערנטרוי

By |2019-09-15T15:21:14+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרב אליעזר בן הצדיק הרבני מוהרר שמואל הכהן זצ'ל והי' מגיד ודורש אמת בחברת פועל צדק בעיר מולדתו פבנה שני. לפני בואו הנה וקנה. קנא ד' צבאות במס'ה'נ ושם אמו שבע ע'ד ממשפחת הסופרים נלב'ע כ'ט טבת תר' .. תנצבה

המקובל הרב חיים שאול הכהן דוויך זצ”ל

By |2017-12-24T16:22:49+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב המקובל המפורסם רבץ וריבץ הרבה בחכמת האמת רבי חיים שאול דוויך הכהן בן אסתר זצוק"ל בעהמ"ח ס' איפה שלימה על אוצרות חיים נפטר ד' טבת תרצ"ג תנצב"ה זה מקום קבורתו בקירוב

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט