קברי צדיקים לחודש אדר

מסננים

רבי אלעזר אדלר אדמו”ר מדזיקוב

By |2018-02-18T10:46:46+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"צ המפורסם לתהלה האדמו"ר רבי אלעזר אדלר זצ"ל בן האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף זצ"ל ואמו הרבנית שרה - פינקיל ע"ה ממלא מקום אבותיו הקדושים אבות החסידות ומייסדיה בעיה"ק ירושלים רבות בשנים הרביץ תורה ויראה בארצות הגולה, לרבים שהסתופפו בצילו ביתו היה בית ועד לחכמים ופתוח לרווחה לכל דיכפין ודיצריך וקידש שם שמים ברבים נסתלק בעיר לוס - אנג'לס ביום ט' אדר תשס"ז והובא למנוחות ביום י"א אדר במקום מנוחת אבוה"ק פעיה"ק ירושלים תנצב"ה

יהושע בצלאל קנטורוביץ

By |2019-09-18T17:57:17+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הגאון חו'ב מו'ה יהושע בצלאל זל בעמח ספר משכן בצלאל ושימש בכתר הרבנות ז'ך שנים בק'ק מאלטש ובסוף ימיו עלה לשכון בעה'ר ת'ו בו הרביץ תורה ברבים הן הרר יעקב קאפיל ונפטר בש'ט בע'ש'ק ה' אדר שנת תרמה לפק תנצבה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט