קברי צדיקים לחודש אב

מסננים

הרב המקובל אברהם חיים עדס

By |2018-02-05T18:58:37+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

ונחך ה תמיד והשביע בצחצחות נפשך פה נגנז ארון הקודש הרב הגדול מעוז ומגדול המקובל האלקי ציסע החסיד העניו המדוכה ביסורין כקש"ת אברהם חיים עדס בן רחל זצוק'ל והיתב מכ כ'ח מ'נא התרפה תנצב'ה

מאיר אייזיקזאהן

By |2018-08-14T10:08:38+02:00יום חמישי,5 ינואר , 2017|Tags: |

מקום שכינתו של עט"ר הגאון הצדיק המפו', חסידא ופרישא, זקן ההוראה, מגזע אראלים ותרשישים, אדוננו מורנו ורבנו מרן רבי מאיר נבג"מ זצללה"ה אייזיקזאהן אדמו"ר מראמאן ואב"ד פוקשן כיהן ברבנות בק"ק פילדלפיה, סטעטן איילנד, בעמח"ס שו"ת מבשר טוב בן הרהצה"ק רבי שלמה זצללה"ה מראמאן וחתן הרהצה"ק רבי איתמר זצללה"ה מנדבורנא מגזע קרעטשיניף נדבורנא פרימישלאן ולמעלה בקודש עלה השמימה ל' מנחם אב תש"ס מנהיג עדתו בתבונה אוהב הבריות ומקרבן לתורה ישב ועסק כל ימיו בתורה רועה צאן עמו ס"ח שנה תנצב"ה זכותו תגן על משפחתו ועל קהל עדתו ועכי"א

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט