נקברו ב ל לחודש שבט

מסננים

רבקה סופר Rivkah Soffer

By |2017-02-02T16:01:42+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה צעירה וכשרה יראת ה אשר נקטפה בדמי עלומיה בת כ'א שנה רבקה סופר ז'ל בת ר' מאיר זאב ז'ל פיקארסקי נלב"ע ביום א"דר"ח אדר תרע"ב לפ"ק תנצב"ה

מדינה רחל

By |2018-02-08T18:32:24+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

מק האשה והכבו והצנו' הצ מדינה רחל במ יהושע נאטקיונע א' הר' יהודה מומשה נ' א' דרח אדר תרל תנצבה

חיה חוה לאה וינברג

By |2018-02-08T18:17:21+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הכשרה הצנועה והצדקנית יראת ה' היא תתהלל מרת חיה חוה לאה ע"ה בת הרה"צ מוה"ר זאב זללה"ה באדמו"ר הרה"צ מוהר"ר יוחנן זצללה"ה מראחמיסטריווקא אשת הר"ר חיים יצחק אייזיק וינברג יבדלחט"א מגזע הבעש"ט הק' והצדיקים הק' לבית טשערנאביל ועוד צדיקים וקדושים מצוקי ארץ זיע"א נפטרה בשם טוב ל' שבט אדר"ח אדר תשס"ד תנצב"ה

מנחם מענדל כהנא

By |2018-02-09T09:42:18+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

מוה"ר מנחם מענדל כהנא - פ"נ איש ישר ונאמן אהב את המלאכה ושנא את הרבנות מוה"ר מנחם מענדל ב"ר מרדכי ז"ל כהנא החסיד מבארשא-מרמרוש נולד כ"ד ניסן תרס"ט ונלב"ע בשיבה טובה בן צ"א שנה ל' שבט תשס"א תנצב"ה

יוסף לוין

By |2018-02-09T08:26:25+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ יוסף ב"ר ישראל ובן (פרידא) רחל ז"ל לוין נפטר יום ו' עש"ק פרשת משפטים ל' שבט תשס"א תנצב"ה הנוסח על פי צוואתו

מדינה רחל

By |2018-02-05T20:39:03+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

מק האשה והכבו והצנו' הצ מדינה רחל במ יהושע נאטקיונע א' הר' יהודה מומשה נ' א' דרח אדר תרל תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט