נקברו ב ל לחודש אב

מסננים

בלומא קורלנסקי Blooma Korlanski

By |2017-02-02T20:13:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

מקום מנוחת אמנו הצדקנית רודפת צדקה וחסד מרת בלומא ע"ה קורלנסקי ב"ר ישראל חיים סמט ז"ל אלמנת ר' מרדכי יצחק ז"ל שפכה לבה בתפילה מעומק הלב וגדלה צאצאיה לתורה ויר"ש נלב"ע ל' מנ"א תשס"א תנצב"ה

חיים שבדרון Haim Schwedron

By |2017-02-02T17:41:21+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הר"ר חיים הכהן ז"ל שבדרון בן הגאון רבי יצחק הכהן זצ"ל אבד"ק חאצעמר (נפטר בירושלם ביום י"ט חשון תר"פ ונקבר בהר הזתים) בנו של רשכבה"ג הגאון המהרש"ם מברעזאן זצ"ל העמיד כאלף תלמידים בהיותו מלמד תשב"ר במשך כב"ם שנה בירושלם ת"ו נלב"ע ל' מנ"א א' דר"ח אלול תשנ"ז תנצב"ה

מינה דבורה שטרנהל

By |2018-02-09T09:28:15+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה יראת ה' מרת מינה דבורה ע"ה אשת ר' מנחם מנדיל ז"ל שטרנהל בת הרב הגאון חיים זבולון חרל"פ זצ"ל הקדישה כל חייה לתורה וחסד נולדה ונלב"ע בירושלם ר"ח אדר תרפ"ג - ל' מנ"א תשמ"א תנצב"ה

שפרה לא ידוע

By |2018-02-08T18:18:50+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצדיקת אשת חיל רבת פעלים מרת שפרה נ"ע בת אדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר אברהם יהושע העשיל זצללה"ה מסקוירא נלב"ע א' דר"ח אלול תש"ג תנצב"ה

שלום סאם עזרות

By |2018-02-08T15:12:00+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך מ"ק בעלי בני ואבינו היקר שלם בהליכות ובמדות לכל נודע כאיש חמודות ותרן ומעלותיו נכבדות משפחותיו הברוכות עליו מעידות מר שלום ענזרות ז"ל בן יהושע הכהן נלב"ע ל' מנחם אב תשמ"ז תנצב"ה sam anzaroot dece [...]

מאיר אייזיקזאהן

By |2018-08-14T10:08:38+03:00יום חמישי,5 ינואר , 2017|Tags: |

מקום שכינתו של עט"ר הגאון הצדיק המפו', חסידא ופרישא, זקן ההוראה, מגזע אראלים ותרשישים, אדוננו מורנו ורבנו מרן רבי מאיר נבג"מ זצללה"ה אייזיקזאהן אדמו"ר מראמאן ואב"ד פוקשן כיהן ברבנות בק"ק פילדלפיה, סטעטן איילנד, בעמח"ס שו"ת מבשר טוב בן הרהצה"ק רבי שלמה זצללה"ה מראמאן וחתן הרהצה"ק רבי איתמר זצללה"ה מנדבורנא מגזע קרעטשיניף נדבורנא פרימישלאן ולמעלה בקודש עלה השמימה ל' מנחם אב תש"ס מנהיג עדתו בתבונה אוהב הבריות ומקרבן לתורה ישב ועסק כל ימיו בתורה רועה צאן עמו ס"ח שנה תנצב"ה זכותו תגן על משפחתו ועל קהל עדתו ועכי"א

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט