נקברו ב כ לחודש ניסן

מסננים

צפורה גלויברמן

By |2018-02-07T18:55:03+03:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת צפורה גלויברמן ז"ל בת ר' דובער וביילה פיינשטיין ז"ל אשת ר' חיים יצחק הכהן ז"ל נולדה בירושלים ביום ה' אדר תרנ"ז נפטרה כ' ניסן תשמ"א תנצב"ה

יואל אברהם ווייט

By |2018-02-08T09:01:16+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד והלך לפניך צדקך וכבודה יאספך פ'נ הרב היקר מפורסם בצדקותיו תומך ת'ח בכל הונו מאודו מוהר'ר יואל אברהם בה'ר משולם זלמן ווייט נלבע כ' ניסן התרע'ד תמיד נשמע צדקותיו בין הנדכאים

וידה רבקה נאחמיאש

By |2017-01-29T16:22:50+03:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|Tags: |

מ' אשת חיל הרבני המעטירה רבת המעלות הכבו'הצנו' מ' וידה רבקה נ'ע אל' הרב המופלא בעל ס' הון רב גדול שמו בשערי' כמ'וה'רר רפאל אלעזר נאחמיאש זל'הה נלב'ע יום ך' ניסן ש' הת'ק'מ...

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט