נקברו ב כ לחודש ניסן

מסננים

צפורה גלויברמן

By |2018-02-07T18:55:03+03:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת צפורה גלויברמן ז"ל בת ר' דובער וביילה פיינשטיין ז"ל אשת ר' חיים יצחק הכהן ז"ל נולדה בירושלים ביום ה' אדר תרנ"ז נפטרה כ' ניסן תשמ"א תנצב"ה

דוד מנחם סנדר

By |2018-02-04T22:13:39+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הר"ר דוד מנחם בהר"ר יחזקאל ז"ל סנדר איש אשכולות רב פעלים תלמיד חכם שהרבה בצדקה נלב"ע במוצש"ק כ' ניסן תש"ן תנצב"ה

טודרוס ורשבסקי

By |2018-02-08T23:45:06+03:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש יקר יליד ירושלם ר טודרוס ורשבסקי בה"ר שמואל מרדכי ז'ל נולד ש"ק פ בראשית כו תשרי תרלז נלבע ו של פסח כ ניסן תש תנצבה

יואל אברהם ווייט

By |2018-02-08T09:01:16+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד והלך לפניך צדקך וכבודה יאספך פ'נ הרב היקר מפורסם בצדקותיו תומך ת'ח בכל הונו מאודו מוהר'ר יואל אברהם בה'ר משולם זלמן ווייט נלבע כ' ניסן התרע'ד תמיד נשמע צדקותיו בין הנדכאים

רבקה לא ידוע

By |2018-02-05T22:41:25+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פנ האשה הצנועה מרת רבקה בת מוהר דוב אשת ר אברהם אבא מווערבילאווי נלבע כ לחודש ניסן שנת תרמב לפק תנצבה

וידה רבקה נאחמיאש

By |2017-01-29T16:22:50+03:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|Tags: |

מ' אשת חיל הרבני המעטירה רבת המעלות הכבו'הצנו' מ' וידה רבקה נ'ע אל' הרב המופלא בעל ס' הון רב גדול שמו בשערי' כמ'וה'רר רפאל אלעזר נאחמיאש זל'הה נלב'ע יום ך' ניסן ש' הת'ק'מ...

ברוך שווארץ

By |2017-01-05T16:56:28+03:00יום חמישי,5 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ ר' ברוך ב"ר משה ז"ל שווארץ מגריידינג בנה מהונו ביהמ"ד הנקרא על שמו "בית ברוך" נלב"ע כ' ניסן תר"ן ת'נ'צ'ב'ה'

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט