נקברו ב כ לחודש כסלו

מסננים

הלל מלומד

By |2018-02-05T17:07:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו מורינו עטרת ראשינו הישיש הנכבד נהנה כל ימיו מיגע כפו ולבסוף ימיו לא מש מאהלו של תורה הה ר' הלל ב'ר אשר ז'ל נפטר כ כסליו תרסג תנצבה

הענא חיה

By |2018-02-04T23:27:29+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הא' הצ' מ' הענא חי' בת כה"ר אליעזר צבי ע"ה אש"ר מו"ה יוסף הכהן ז"ל שהי' מלמד תשב"ר באוהעל באונגרין יע"א נלב"ע יום כ כסליו תרעא לפ"ק תנצבה

יוחנן טברסקי

By |2018-02-08T19:02:52+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב הצדיק מוהר"ר יוחנן זצוקללה"ה בהרב הצדיק מוהר"ר דוד זצוקללה"ה בהרה"ק מוהר"ר מנחם נחום זצוקללה"ה מראחמסטריווקע נ' כ' כסלו תשמ"ב ת.נ.צ.ב.ה.

מרדכי שפירא

By |2018-02-08T18:36:03+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו הרב הגדול בתורה אהוב הבריות מרן ר' מרדכי בן הרב שלמה שפירא זצ"ל עבד מקוה"ק אב"ד דעיר קליוקוביץ רוסיה נפטר בן ע"ד כ כסלו תש"ז תנצב"ה לזכר אשתו הרבנית צפורה בת הרב הצדיק ר' שלמה אהרן נפטרה בת פ"א ב' תשרי תשי"ד תנצב"ה

שמואל לא ידוע

By |2018-02-05T15:59:36+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרבני המופלג ירא אלקים מעור והלך במשרים מאס בתענוגים ובחר בתעניתים ותמיד קבע בלימודים שפך דמעות בתפלותיו כמים הניגרים כל הון בית פזר לאביונים פעה'ק ירושלם תו כש'ת מו'ה שמואל במהו מנחם מאנוש מוויינוטע זלהה כ כסליו משנת תריט לפ'ק עלה למרומים לחיים הנצחיים תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט