נקברו ב כ לחודש אלול

מסננים

מיכאל פטמן

By |2018-02-05T10:29:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"ט הרבני מהו'ר מיכאל פטמן ב"ר דוד אליעזר ז"ל אוהב תורה ולומדיה רודף צדקה וחסד עלה לעיה"ק מדאברא שבהונגריה נפטר ביום כ' אלול תרע"ו ת.נ.צ.ב.ה - יזכור אלקינו לטובה את נשמות בני משפחתו שנהרגו עקה"ש בגזרות אושביץ בשנת תש"ד בנו ר' משה חיים ז"ל נפ' כ"ח חשון תרצ"ח מ"כ גראסורדין בתו מ' בילא ובעלה אלעזר ויוצ"ח כלתו מ' לאה ב"ר משה נכדו אברהם יעקב וזו' חיה ריזל ליבא ובעלה יהודה אסתר מלכה העניא רעכיל ויוצ"ח י"ד סיון נינזו אידא שינא רוזא אפרים מאיר העניא רעכיל רחל משה חיים ואמם מ' צביה מרים ב"ר מנשה י' סיון - מצבה זו חודשה והוקמה ע"י נכדיו ויוצ"ח נ"י הי"ד

Load More Posts