נקברו ב כח לחודש תשרי

מסננים

רבקה

By |2018-02-08T22:51:42+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|Tags: |

ועתה אני בחברתם המצבה היא מצבת רבקה בר' ברוך מסובאלק בקברי אשר כריתי וחצבתו חצבי מרום תשואות חן צללו אזני בדברתי עם המרום ברוך אל עליון אשר הביאני להשכיבני בין הצדיקים והצדיקות ובאדמת קלפפ נפשי בשנת תרסו ביום כ"ה לח' תשרי אשיב דלו עני להמחזיר נשמות להחזיר נשמתו טהורה לקץ הימין בין נשמות טהורות להזכירני תנצבה

אסתר שינא הלפרין

By |2018-02-05T23:00:47+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הכבודה הצדקת טובת הלב מרת אסתר שינא ני ע אלמנת הר"ר חיים ישראל הכהן הלפרין זצ"ל בת המגיד הרה"ג מוהר ר ישראל בנימין למפרט זצ"ל נפ' כ"ח תשרי תש"ח תנצב"ה

מרדכי הרטמן

By |2018-02-05T20:55:30+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הר' מרדכי הרטמן ב"ר יצחק דניאל ז"ל נפטר כ"ח תשרי תרע"ו תנצב"ה לזכרון עולם בנו ר' צבי ואשתו חי' גיטל בנו ר' אלכסנדר ואשתו בערטא בתו מ' לאה ובעלה ר' משה שנהרגו ונשרפו על קדוש השם הי"ד המצבה שוקמה ע"י נכדתו ריזל ונכדו ר' אברהם יוסף

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט