נקברו ב כח לחודש סיון

מסננים

רויזא קאנדעל Rosa Candle

By |2017-02-02T18:10:22+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה הצנועה טובת לב מרת רויזא קאנדעל בת מו"ה יחיאל מיכל הכהן ע"ה ראתה דור הגונים וישרים ותרה וסבלה הרבה צער ומכאובים יום ויום הלכה לעזר עניים וחולים זכרונה הטוב לא ימוש מאתנו לעולמים אמונתה ודביקותה היו בת"ח וצדיקים נפטרה כ"ח סיון ה'תשנ"ד תנצב"ה

נחום ליפשיץ

By |2018-02-05T12:07:12+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

יקיר ירושלים ר' נחום ליפשיץ ב"ר אברהם צבי ז"ל מראשי הציונות הרוסית מדפיס התנ"ך חלוץ התעשיה באמונתו חי נולד י"ב סיון תרנ"ה נפטר כ"ח סיון תשל"ד תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט