נקברו ב כח לחודש ניסן

מסננים

משה שקאלו

By |2018-02-08T10:20:32+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ בעלי אבינו סבנו ואחינו משה שקאלו ז"ל בן רחל ועזרא ע"ה למרות הנסיבות הקשות קיים את משפחתו במסירות ובאהבה נולד בירושלים י"ז בטבת ה'ת"ש נלב"ע ביסורים בערש"ק כ"ח בניסן ה'תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

דאכא יונגרייז

By |2018-02-09T07:52:43+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקת מגזע השל"ה הקדוש כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון מרת דאכא יונגרייז ע"ה בת הקדוש ר' חיים אהרון זצ"ל דעה בינה והשכל היו תכונותיה אהבה לזולת ולנצרך מידיך כוכבך האיר לנו ואיננו עוד אשרי חלקך ליד כסא הכבוד נפטרה כ"ח בניסן תשל"ו תנצב"ה

יודא יודיל ארי’ ליב לא ידוע

By |2018-02-05T23:15:29+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ כבוד הרב הצדיק המפורסם ברוב צדקתיו ואשר כל ימיו עסק בתורה ועבודת ה' והרבה פעלים לתורה הרב ר' יודא יודיל ארי' ליב בהרה'צ ר' ע.. זצ'ל הרב מראשין תהי מנוחתו בגנזי מרומים ויליץ טוב על יו'ח ועל נכדיו ועל כל עם ישראל עד ישיני עפר יקיצו לחיי עולם בבא' נלב'ע כ'ח ניסן תרסה תנצבה

שמעון קאלבורש

By |2018-02-05T15:40:59+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו היקר איש תם וישר רב פעלים לתורה טוב ומטיב לכל במסירות נפש בכל נפשו ומאודו אהב את הבורא ויצוריו כ"ש ר' שמעון ב"ר יצחק ע"ה קאלבורש י"נ ביום שנתלו בו המארות כ"ח ניסן תשל"ט ת'נ'צ'ב'ה'

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט