נקברו ב כח לחודש אייר

מסננים

יעקב מאיר יעקבזון Yaakov Meir Yakobson

By |2017-02-02T18:40:45+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הר"ר ר' יעקב מאיר ז"ל בהר"ר חיים יהודה זצ"ל יעקבזון עבד את ה' מנעוריו באמונה, באמת ובתמים למד עם תשב"ר רבות בשנים פעל ועשה למען כבוד השבת ולמען כבוד שמים עסק בתורה ובמצות כל ימיו נלב"ע ביום כ"ח אייר ה'תש"ס תנצב"ה

אהרן רובין

By |2017-01-08T16:46:40+02:00יום ראשון,8 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האי גברא רבה מיקירי ירושלים תלמיד חכם גדול הרה"ג רבי אהרן רובין זצ"ל בן הרהגה"צ רבי חיים שמעון זאב רובין זצוק"ל כל ימיו למד תורה מתוך הדחק ויסורים והיה מרביץ תורה ברבים עשרות בשנים ובמתק לשונו והסברתו הנפלאה הצליח להחדיר הרבה תורה לתלמידיו ושומעי לקחו היה אהוב למקום ואהוב על הבריות תמיד היה צהלתו בפניו ועסק הרבה בגמ"ח בגופו ובממון נסתלק לבית עולמו במיטב שנותיו בן נ"ח שנה אחרי תקופה של מחלה ויסורים קשים נלב"ע כ"ח אייר תשנ"ז תנצב"ה

בילה פרומקין

By |2017-01-05T16:12:26+02:00יום חמישי,5 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הכבודה והטובה עדינה ובעלת נפש יקרה מרת בילה בת ר' אריה ליב הכהן ז"ל אלמנת הרי"ד ז"ל פרומקין נולדה בירושלים שנת תרט"ו נפטרה כ"ח אייר תרצ"ג ת'נ'צ'ב'ה'

אברהם לייב גודין

By |2017-01-01T14:46:52+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ח אי"א הוו"ח רב פעלים ר' אברהם לייב ז"ל בן הרה"ח ר' זלמן משה ז"ל גודין ממקושרי כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע וכ"ק אדמו"ר מנחם מענדל נ"ע מליובאוויטש פעל מריגה להחזקת והפצת היהדות והחסידות ובגין זאת ישב שנים רבות בכלא הסובייטי המשיך בעבודת הקודש באה"ק ת"ו וכיהן שנים רבות כמזכיר צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו נלב"ע ביום כ"ח באייר ה'תשס"א תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט