נקברו ב כז לחודש תשרי

מסננים

אליעזר לא ידוע

By |2018-02-08T10:44:28+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פנ הרב המופלא ירא אלקים מנעוריו הוותיק מדקדק ומהדר במצוות מגזע קדושים מחצבתו המנוח מו'ה אליעזר בהר המנוח מוה מיכאל מבריסק נלבע כז תשרי ש תרלג תנצבה

נעכא גולומב

By |2018-02-05T12:55:59+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצו"ח ירא"ש מרת נעכא ע"ה בת הרה"ג יהודה יחיאל ליב מיכל בורשטיין זצ"ל מדוינסק אשת הרב ר' משה אהרן זצ"ל גולומב חינכה צאצאיה במס"נ לתורה וירא"ש ובעזרה כנה לימין בעלה בכל עניניו קבלה את יסוריה הקשים באהבה נלב"ע כ"ז תשרי תש"מ תנצב"ה

יצחק הלוי

By |2018-02-04T15:51:26+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

תראה דמוע .. כאן מקום .. בו ארון האלקים .. נאמן יירא את ה' רועה צאן קדשי בעיר סופיא יעא אב בבית דין רועה נאמן מצא יצחק קשוח בשדה תפוחים מתהלך צין האלקים ..ום קדוש הנאמן הרועה מו'כ' כמהרר צדיק יצחק הכ.. משה הלוי תנצבה במקום נאמן צדיק זה בא לבית שלומו יום זך לחוד תשרי שנת התרט ליצירה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט