נקברו ב כז לחודש תמוז

מסננים

שלמה זלמן פרענקעל

By |2018-02-09T02:33:59+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ שלמה זלמן בן הרב הקדוש שנהרג על קידוש השם יוסף חיים זצ"ל זי"ע מוויעליפאלע שענדישוב נכד הה"ק מוויעליפאלע מראפשיץ מאור לשמים ומניקלשבורג נפטר כ"ז תמוז תשל"ט ת'נ'צ'ב'ה' נוסח המצבה עפ"י צואתו

יום טוב שמחה ארליך

By |2018-02-08T23:25:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח ר' יום טוב שמחה ב"ר משה זצ"ל ארליך מזקני וחשובי סטולין קרלין זכה וזיכה את הרבים החדיר בשירותיו אמונה טהורה בטחון ויראת ה' אהבת ה' ותורתו אמונת צדיקים וגדולתם מדות טובות והנהגות ישרות בלכותיהם של ישראל נלב"ע ערש"' כ"ז תמוז תש"ן תנצב"ה

אהרן עזריאל

By |2018-02-07T19:11:15+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

האבן הזאת נושאת קינה בעיני כל רואיה כי נגנז תחתיה תפארת בחורים והדר נערים נטע שעשועים יפה אף נעים אדיר ונאה וטוב למראה כזהר הרקיע אורו הופיע חוטר משפחה המהוללה הנכתרת בכתר הגדולה משפחת עם רם אשר הורם הוא רבינו אהרן עזריאל נ'ע בן בת שבע נכד הר"הג בע"ס כפ"א זצו"קל נאסף אל עמיו בימי עלומיו ביום עש"ק זך' לח' תמוז תרע"ד תנ'צ'בה

מרדכי אליעזר וועבר

By |2018-02-05T21:08:18+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרב הגאון הצדיק החסיד מו'ה מרדכי אליעזר בה'ר ה'צ מו'ה דוד וועבר זצ'ללה'ה אשר שימש בכתר הרבנות בק'ק אדא ופעטר אוואסעלא והגליל נפטר בש'ט עש'ק כ'ז תמוז תרנב לב'ע תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט