נקברו ב כז לחודש תמוז

מסננים

שרה אסתר פרידה אשכנזי

By |2018-02-09T06:01:20+03:00יום ראשון,12 פברואר , 2017|Tags: |

מ'ק אשת חיל יקרה צנועה וחסודה ווי על האי אישה שפירתא דבלי בעפרא והלכה בקיו מרת שרה אסתר פריר.. בת הרב ה'מ אוהג מדיסו מענדיל זללהה אשכנזי נלבע ביום זך תמוז ש תקצז לפק תנצבה

שלמה זלמן פרענקעל

By |2018-02-09T02:33:59+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ שלמה זלמן בן הרב הקדוש שנהרג על קידוש השם יוסף חיים זצ"ל זי"ע מוויעליפאלע שענדישוב נכד הה"ק מוויעליפאלע מראפשיץ מאור לשמים ומניקלשבורג נפטר כ"ז תמוז תשל"ט ת'נ'צ'ב'ה' נוסח המצבה עפ"י צואתו

יום טוב שמחה ארליך

By |2018-02-08T23:25:12+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח ר' יום טוב שמחה ב"ר משה זצ"ל ארליך מזקני וחשובי סטולין קרלין זכה וזיכה את הרבים החדיר בשירותיו אמונה טהורה בטחון ויראת ה' אהבת ה' ותורתו אמונת צדיקים וגדולתם מדות טובות והנהגות ישרות בלכותיהם של ישראל נלב"ע ערש"' כ"ז תמוז תש"ן תנצב"ה

פנחס הורוויץ

By |2018-02-09T07:56:42+03:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

שלשלת היוחסין נכד... ממשפחת ... איש לבית ... מ פנחס בהרר יהודא ליב הורוויץ ז'ל קמנק.. נלשמ כ'ז תמוז תרחי לפ'ק תנצבה

אהרן עזריאל

By |2018-02-07T19:11:15+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

האבן הזאת נושאת קינה בעיני כל רואיה כי נגנז תחתיה תפארת בחורים והדר נערים נטע שעשועים יפה אף נעים אדיר ונאה וטוב למראה כזהר הרקיע אורו הופיע חוטר משפחה המהוללה הנכתרת בכתר הגדולה משפחת עם רם אשר הורם הוא רבינו אהרן עזריאל נ'ע בן בת שבע נכד הר"הג בע"ס כפ"א זצו"קל נאסף אל עמיו בימי עלומיו ביום עש"ק זך' לח' תמוז תרע"ד תנ'צ'בה

מרדכי אליעזר וועבר

By |2018-02-05T21:08:18+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרב הגאון הצדיק החסיד מו'ה מרדכי אליעזר בה'ר ה'צ מו'ה דוד וועבר זצ'ללה'ה אשר שימש בכתר הרבנות בק'ק אדא ופעטר אוואסעלא והגליל נפטר בש'ט עש'ק כ'ז תמוז תרנב לב'ע תנצבה

אברהם גבאי

By |2017-01-30T13:05:53+03:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

והאבן הזאת אשר שמתי מצבה בקברי אשר כריתי לי אנא זעירא אברהם גבאי ן' ריינה קאדין מתושבי איזמיר יעא נלבע יום זך לח תמוז ש התרסד יהר תנצבה

אברהם גבאי

By |2018-02-04T23:07:23+03:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

והאבן הזאת אשר שמתי מצבה בקברי אשר כריתי לי אנא זעירא אברהם גבאי ן' ריינה קאדין מתושבי איזמיר יעא נלבע יום זך לח תמוז ש התרסד יהר תנצבה

נתן אליעזר גרוסמן

By |2017-01-04T15:47:53+03:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ היקר באדם איש תם וישר ירא א' נהנה מיגיע כפיו עוסק בתורה כל ימיו מוהר"ר נתן אליעזר ז"ל בהר"ר אברהם ז"ל גרוסמן נלב"ע בשם טוב בערש"ק כ"ז בתמוז תשמ"ז תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט