נקברו ב כו לחודש אלול

מסננים

איסר זאב שפריי

By |2018-03-14T14:03:08+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ נ ר איסר זאב ב"ר שלמה שפרץ מהונגריה נפטר כ"ו אלול תרס"א אשתו חנה שפרינצא לזכר צאצאיהם שנספו בשואה בשנת התש"ד ה ד בתו רחל ובניה יצחק דב ויוצ"ח גדליה ויוצ"ח שלמה ויוצ"ח שפרינצא ויוצ"ח בריינדל ויוצ"ח בנו אשר לעמיס י"ד טבת אשתו מרים א' תמוז ובנם יעקב מאיר ויוצ"ח נ צבי אשתו לאה ויוצ"ח מלכה ו10 ילדיה רחל, איסר זאב חנה שפרינצא אשר לעמיל, רבקה ישראל אשתו שרה ויוצ"ח אסתר ובעלה משולם ויוצ"ח שלמה אשתו גיטל ויוצ"ח רחל, אשר לעמיל איסר נתן רבקה בעלה ישראל יעקב ויוצ"ח אשר לעמיל, יצחק אהרן, אסתר יצחק דב ויוצ"ח משה, שמואל, אברהם, אליהו, ישראל רחל ובעלה אשר אנשיל ויוצ"ח יעקב לעמיל, צבי, רבקה, מרים שלום מרדכי ואשתו זלאטע גיטל חנה נפתלי אשתו רחל ויוצ"ח חיה אשר לעמיל פנחס אלימלך איסר זאב רבקה ישראל איסר זאב ואשתו שרה ויוצ"ח שרה גאלדע מרים מלכה זלאטע אשר לעמיל מרדכי בניו אברהם אליהו י"ג ניסן אשתו חיה בתם גיטל בעלה רפאל ויוצ"ח משה רחל מינדל חיה שפרינצא ויוצ"ח רחל הינדה שמחה גיטל מרים שרה

צבי ראהט

By |2018-02-09T02:34:21+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

נפלה עטרת ראשנו איש תם וישר צבי איננו עזב החיים בכי ודמע נשפך כמים יסככהו בכנפים שוכן שמים צבי ב"ר ברוך מאיר ז"ל ראהט נפטר בשם טוב כ"ו אלול תש"ז לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה'

יוסף אבוגנים

By |2018-02-08T16:26:16+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה פ' נ' בעלי ואבינו היקר איש תם וישר רודף צדקה וחסד משכים ומעריב בבתי כנסיות יוסף בן .. יצחק אבוגנים מחברון נ"ע כ"ו אלול תשכ"ט תנצב"ה בחייהם ובמותם לא נפרדו [...]

חיה קיילא זילברברג

By |2018-09-13T11:41:53+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פנ הרבנית הצדיקה החשובה המפורסמת מרת חי' קילא זל בת הרבה החסיד מ חנוך זל ומצד אימה הצדיקת מרת חנה יענטא זל מקור מהא.. בעלה ..ושים זי'ע לימי חיי' הית. פעלים לעשות רצון אבינו שבשמים בהשכל ודעת ולהצנע לכת נפטרה בשט אור ליום ה כ'ו אלול ש תרנד רבים מקוניים עלי' בהחסר רב אדקתה בגלוי ובהצנע תנצבהח

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט