נקברו ב כו לחודש אב

מסננים

חנה כהן

By |2018-02-05T20:24:53+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

אם אשכחך חנה תשכח ימיני פ'נ אחת מבנות ציון היקרות מצוינת במדות צנועה משפרת ויראת ה' הבתן חנה כהן בת ה'ר אהרן בהאל הכהן נ'י ממשפחה גדולה ועתיקה בירושלים נקטפה באביב נעורים בטוב שנותיה לראבון לב ארור ימכר כו אב תרעז תנצבה

משה אהרן אייזנבך

By |2018-02-05T16:27:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אאמו"ר בעלי בננו רב המעלות בשקידתו המופלאה בתורה זכה לבחרה של תורה הרה"ג רבי משה אהרן ז"ל אייזנבך בעמח"ס ברכת משה "על מחנה אפרים" בן יבלחט"א הגה"צ רבי יחיאל פישל שליט"א נלב"ע כ"ו מנחם אב תשנ"ז זכותו הגדולה של רבי אפרים נבון זיע"א בעל "מחנה אפרים" תגן עליו אחרי ששנים רבות השקיע עמל רב להאדיר ולבאר את נועם תורת קדשו תנצב"ה

יצחק בוקסבוים

By |2018-02-05T21:05:10+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הישיש המופלג מו"ה יצחק בה"ר ארי' ליב בוקסבוים מפאפא נ' כ"ו מנ"א תרנ"ד תנצב"ה לזכרון עולם נכדו הגה"צ ר' יהושע בוקסבוים ב"ר יוסף זצוק"ל אב"ד דק"ק גאלאנטא שנהרג על קידוש השם עם בני משפחתו ובני קהלתו ותלמידיו ביום כ"ו סיון תש"ד הי"ד תנצב"ה

אהרן חרך

By |2019-06-20T14:07:59+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ח ר' אהרן ז"ל בן ר' משולם פייוול הכהן ז"ל חרך שמר תורה"ק במסי"נ תחת ממשלת זדים כ"ה שנה הרביץ תורה ברבים בכ"ה שנותיו האחרונים בארה"ב התפרנס מיגיע כפיו ועסק בתוי"ש וגמ"ח מתוך חיי צער והצנע לכת בדרכי ה' נפטר בשם טוב א' פ' שופטים כ"ז מנחם אב תשל"ב תנצב"ה

יששכר אצראף

By |2019-09-03T10:53:32+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

וי לארעא ד'שראל דחסרא גברא רבא ויקירא קול יללה נשמע בחוצות ירושלם נמס כל לב ורפו כל ידיים אל הלקח ארון האלדים אחד מן הרמתיים הי חסיד הי עניו יושב בין המשפתיים אבד חסיד מן הארץ אין לנו תמורתו כל עם מקצה יגידו תהלתו צדיק כתמר גם ריחו לא נמר משים עצמו כאין מקבל את האדם בשמחה אשר עין בעין הרב המופלא וכבוד ה' מלא מה טוב טעמו דורש טוב לעמו הרביץ תורה בישר' כמוהר"ר יששכר אצראף זצוק"ל נתבקש ביש"מ יום עש"ק כ"ו לאב הרחמן ש' התרנב ליצי' בא סי' א"ת המר"אה הגדול הזה לפ"ק תנצב"ה

מרדכי יהודה פרידמן

By |2017-03-06T20:08:41+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

ונקיתי דמם לא נקיתי וה' שוכן בציון ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך פ"נ הקדוש האברך ר' מרדכי יהודה הי"ד פרידמן ב"ר דוד משה שיח' יגע בתורה התנהג בחסידות גמל חסד עם הבריות נשא בעול עם חבריו דבק ברבותיו מגור נרצח ע"י בני עוולה כאשר שב מתפילה במירון בשנת הכ"ה לחייו כ"ו מנחם אב ה'תשס"ב ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט