נקברו ב כה לחודש כסלו

מסננים

חיה שרה רבינוביץ

By |2018-02-08T19:27:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה עטרת בעלה הרבנית חיה שרה רבינוביץ ע"ה בת הרה"צ הרבי מז'ולקיב ר' אברהם שמואל אבא רבינוביץ הי"ד והרבנית חנה רחל בת רבי נפתלי רוקח מנוועריאע זצ"ל אלמנת הרב גדליה אהרן זצ"ל בן הרה"ק רבי פנחס מקנטיקוזיבה זי"ע ונכדת הצדיקים מליניץ, אפטא, קוריץ בעל התניא, טשרנוביל, קרלין וסוורן והמהר'י מבלז זי"ע עלתה לגנזי מרומים ביום כ"ה בכסלו א' חנוכה תשס"ג בת צ"ד תהיה למליצת יושר עבור כל המשפחה תנצב"ה

אליהו אסולין

By |2018-02-09T03:25:35+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אליהו אסולין ז"ל בן זוהרה ור' משה זצ"ל נולד ליל שבת כפור י' תשרי התרע"ו נפטר ליל שני נר ראשון חנוכה כ"ה כסלו התשנ"ה ינוח בשלום על משכבו בגן עדן תהיה נשמתו ת.נ.צ.ב.ה. "נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ"

אליהו אסולין

By |2018-02-09T02:32:52+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

אליהו אסולין ז"ל בן זוהרה ור' משה זצ"ל נולד ליל שבת כפור י' תשרי התרע"ו נפטר ליל שני נר ראשון חנוכה כ"ה כסלו התשנ"ה ינוח בשלום על משכבו בגן עדן תהיה נשמתו ת.נ.צ.ב.ה. "נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ"

יוחנן טברסקי

By |2018-02-21T21:27:42+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ כבוד קדושת אבינו רוענו אדוננו מורנו ורבנו פאר הדור במידת טובו וענוותנותו קירב לבן של ישראל לאביהם שבשמים הרב הצדיק המפורסם רבי יוחנן זללה"ה מטאלנא בן אדמו"ר הרב הצדיק המפורסם רבי דוד מרדכי זללה"ה חתן אדמו"ר הרב הצדיק המפורסם רבי משה לנגנער זללה"ה מסטערטין נו"נ לקוה"ק מרן רבינו דוד זי"ע נתבקש לישיבה של מעלה יום ב' כ"ה כסלו נר א' דחנוכה תשנ"ט זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

שמעון הלל

By |2018-02-08T23:21:46+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ היניק וחכים עדין הנפש ומוכתר במדות טובות שמעון ז"ל בן הרב יעקב הי"ו הלל שנקטף בדמי ימיו בדרכו לת"ת ביום א' דחנוכה כ"ה כסליו התשמ"ה תנצב"ה

אידל וינד

By |2018-02-05T23:07:50+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הילדה הצעירה אידל ע"ה וינד בת מוה"ר יצחק יהודה שליט"א נלב"ע בת שש וחצי בשב"ק א' דחנוכה כ"ה כסלו תשמ"ז לפ"ק ככלות השבעה לפטירת זקינתה הצ' מרת אסתר נחמה ע"ה בת הגאון האדיר ר' פינחס עפשטיין זצ"ל ראב"ד בירושלים תו"ב תנצב"ה

מאיר לויסמן

By |2018-02-05T12:22:58+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ איש תם וישר יר'א ר' מאיר ב'ר אברהם לויסמן ז'ל נולד באישישאק וחי הרבה שנים בצרפת ולסוף בא לעיה'ק ועסק בתורה ומצות נפטר בש'ט כ'ה כסליו תרע'ז לפ'ק ת'נ'צ'ב'ה'

חיים אגאיוף

By |2017-01-29T17:00:43+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

אשרי איש ירא ה' במצוותיו חפץ מאד פ"נ בעלי אבינו אחינו וחותני היקר באדם איש חי ורב פעלים מזכה הרבים עשרות בשנים משים לילות כימים להרבות כבוד שמים מרביץ תורה לעדרים עוסק בצרכי צבור ויהי ידיו אמונה מקים עולה של תורה אהוב למעלה ונחמד למטה הולך תמים ופועל צדק נקי כפיים ובר לבב מייסד ומנהל ישיבת הרמב"ם ובית יוסף בתל-אביב הרב חיים אגאיוף זצ"ל בן דניאל ויפה ז"ל עלה בסערה השמימה כ"ה כסלו נר ראשון דחנוכה תשנ"ו ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט