נקברו ב כה לחודש טבת

מסננים

צביה פרידמן

By |2018-02-05T23:11:18+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצנועה מרת צביה פרידמן ע"ה בת הר"ר יהושע יוסף לייב המבורגר זצ"ל אשת הר"ר אליהו פרידמן זללה"ה נלב"ע כ"ה טבת תשס"ז ת.נ.צ.ב.ה.

חנה רחל לא ידוע

By |2018-02-05T15:49:16+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

קרית הנח ומצבה קבורת רחל מקום מנוחת אשה מצוינה ביראת ה' מככל המעלות ומדות נשגבות בהצנע לכת מרת חנה רחל בה'ר נחום הלוי ז'ל נפטרה בש'ט עש'ק סמוך להדלקת נר שבת כ'ה טבת ונקברה מוצש'ק אור ליום א' זך טבת תרס"ז תנצבה

שרה לא ידוע

By |2018-02-05T15:26:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ שכן אשה יקרה רב טוב לה בשכרה היא בשם טוב הוכתרה מגזע כהונה נוקרה ת'נ'ב'ה'צ מ' שרה בת ר אלכסנדר הכהן מאגוסטאוו נלב'ע כ'ה טבת תרסב

שלום ליב שטארק

By |2018-02-05T09:28:15+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פנ הב המצוין בבני. היוין וירא ה' שקדן גדול בתורה שלום ליב בר חיים יעקב שטארק נקטף בימי עלומיו בשנת חמשה עשר לימי חי. נולד בעיר טאלידא באמריקא לח אב תרנג ונפטר בשם טוב כ'ה טבת תרס'ח פה ירושלם עיה'ק

משה לא ידוע

By |2018-02-05T02:47:35+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ'נ איש תם וישר ירא'ה באמת רחום ומוקיר רבנן נדיב לב נהנה מיגיע כפו כמ'ר משה ב'ר חיים יליד קאמיניץ עלה מאמריקה ו'נ כהטבת תרע תנצבה

סולטנה רנה גביזון

By |2018-02-09T04:29:28+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ סולטנה גביזון בת משה וחיה רבקה ז"ל Reine Gabison בני שלישים ורביעים יולדו על ברכיה מחיל אל חיל השפיעה כל ברכותיה ממרחק להר הזית יעמיד על רגליה נולדה ז' באלול תרפ"ב נפטרה כ"ה בטבת תש"ע ת.נ.צ.ב.ה.

מברכה ג’ורנו

By |2018-02-05T15:22:39+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה והעדינה מרת מברכה ע"ה ג'ורנו ב"ר אשר ומרת שמחה ע"ה עשתה שלום, צדקה וחסד ביתה היה פתוח לרווחה זכתה להקים דורות ישרים ההולכים בדרך התורה, המצוות וחסידות חב"ד נפטרה כ"ה טבת ה'תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

חנה לא ידוע

By |2018-02-05T11:53:14+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצדקת והישרה בעלת גמ'ח ונדבת לב כפה פרשה לעני וכ'ו מרת חנה בת מ' יהודא ז'ל מסובאלק נפטרה ונקברה בשם טוב כה טבת שנת תר'כה ת'נ'צ'ב'ה

Load More Posts