נקברו ב כד לחודש תמוז

מסננים

גנענדל צובל

By |2018-02-05T22:13:50+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ גנענדל צובל בת ר' משה קורניצר אשת ר' משה נחום ז"ל כל כבודה בת מלך פנימה צורנה כ"ט סיון תרל"ו ירושלים כ"ד תמוז תש"ז וש"א שרה תנצב"ה עד הגל הזה לזכר אחות הצדקת זיסל קאופמן שנהרגה באושוויץ כ"ד סיון תש"ד: הי"ד

פרומה לויתן

By |2018-02-04T23:34:38+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הצדקת נדיבת הלב פרומה לויתן בת ר' גרשון מנדיל הלוי ב"ר אליעזר דוחין ז"ל נפטרה כד תמוז תשח אמונת תום בלבה וצדקה וחסד בכפיה תנצבה

אברהם ששון

By |2018-02-04T15:50:00+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

ועמדו קינים היגנותי חי יבולי לעורר מספד כתנים אחי מול כי המר שדי על האי שופרא דבלי בחור כארזים אשר לא מלא יניק וחכים עודינו באיבו טפי מעלי החכם השלם מהולל בתשבחות כמוהר אברהם ששון נלבע ביום ךד לחודש תמוז ש התקצח לפ'ג תנצבה במקום שצדיקים גמורים עומדים יעמוד ויעלה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט