נקברו ב כד לחודש סיון

מסננים

ריזל אדעסט

By |2018-02-05T16:23:00+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו וזקנתנו החשובה מרת ריזל אדעסט בת ר' אברהם יהודא ע"ה אשת חיל עטרת בעלה גידלה וחינכה ילדי' לתורה ויראה טהורה נעימה במידותי' ומעלותי' נפטרה כ"ד סיון תשנ"ו זקנה ושבעת ימים בת צ' שנים תנצב"ה מצבת זכרון אבי' ר' אברהם יהודא ז"ל אמה יוטא, אחי' ואחיותי' ע"ה שנעק"ה בימי המלחמה הי"ד תנצב"ה

מיכלה ילין סופר

By |2018-02-08T19:26:07+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצדקנית מגזע רבניים מרת מיכלה בהרב ר' יצחק ז"ל מלוטעייץ אשת הרב ר' צבי הירש ילין סופר ז"ל נפטרה ביום כ"ד לחודש סיון שנת תרע"ז תנצב"ה

אלעזר משה מאגאר

By |2018-02-07T19:45:48+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

ציון .. אשר טרח ויגע .. הקדש פנימה רא.. ארץ מכבודו מעוטף כטלית כל היום להגות אמרי שפר מימים ימימה ה"ה המדוכה ביסורין אוהב התורה ולומדיה קרא שמה חפצי בה כמה"ר אלעזר משה בכ"ר יעקב מאג'אר ז"לה"ה מנוחתו היתה יום כ"ד" לח" סיון שנת הת"ק"יב

פסיה דבורה מלוב

By |2018-02-05T15:23:14+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדקת היקרה והצנועה מרת פסיה דבורה מלוב בת הרה"ח ר' אברהם ברוך ע"ה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון נפטרה בשיבה טובה כ"ד בסיון תשמ"ג תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט